|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

HOSE báo lãi hơn 1.800 tỷ đồng gấp 4 lần 2020, chi gần 500 tỷ giám sát thị trường

17:21 | 17/05/2022
Chia sẻ
Báo cáo công bố mới đây của HOSE cho thấy bức tranh khởi sắc. Trong năm 2021, HOSE ghi nhận doanh thu và lợi nhuận 3.237 tỷ đồng và 1.808,5 tỷ đồng, gấp nhiều lần kết quả của năm 2020.

Cụ thể, doanh thu năm 2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đạt trên 3.237 tỷ đồng, tăng 2.185,46 tỷ đồng, tương đương tăng 208% so với năm 2020.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu của HOSE, tương đương 92,23%, đạt hơn 2.985 tỷ đồng, tăng 228,8% so với năm 2020. Sự tăng trưởng của doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ năm nay được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng giao dịch chứng khoán.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ cũng ghi nhận tăng trưởng đạt trên 110,78 tỷ đồng, tương ứng tăng 30,87% so với năm 2020. Tuy nhiên doanh thu hoạt động tài chính năm 2021 ghi nhận đạt 51,37 tỷ đồng, giảm 12,58% so với năm 2020.

 Cơ cấu doanh thu HOSE năm 2021. Nguồn: HOSE.

Chi phí trong năm 2021 của HOSE là 701,34 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 95% so với năm 2020. Chi phí giám sát thị trường là chi phí có tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của HOSE, chiếm 70,6% tương ứng 494,86 tỷ đồng, tăng 241,7% so với năm 2020. Đây là chi phí có sự biến động tỉ lệ thuận với doanh thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán.

Kết quả, năm 2021, HOSE nộp về Ngân sách Nhà nước và cơ quan cấp trên khoảng 2.315,8 tỷ đồng, tăng 356,4% so với năm 2020. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là 507,3 tỷ đồng, tăng 369,1 tỷ đồng, tăng 266,9% so với năm 2020. Đóng góp từ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định vào Ngân sách Nhà nước và cơ quan cấp trên khoảng 1.808,5 tỷ đồng, tăng 390% so với năm trước.

 Lợi nhuận của HOSE trong 3 năm gần đây. Nguồn: HOSE.

Hoàng Linh