|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hơn 80% tài sản của FPT Online là tiền nhàn rỗi

08:34 | 19/01/2023
Chia sẻ
Tổng tài sản của FPT Online tính đến cuối năm 2022 của FPT Online hơn 960 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng chiếm tới 81%, tương ứng 776 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online - Mã: FOC) cho thấy doanh thu thuần tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 211 tỷ đồng.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp còn 125 tỷ. Biên lãi gộp đạt 59,2% quý này, cùng kỳ đạt 72,2%. Trừ đi các chi phí, FPT Online lãi sau thuế 55 tỷ đồng, giảm 26%.

 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC quý của FPT Online.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của FPT Online đạt 775 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 247 tỷ, lần lượt tăng 28% và tăng 12% so với năm 2021. So với kế hoạch doanh thu 760 tỷ và lợi nhuận trước thuế 332 tỷ, FPT Online đã vượt 2% chỉ tiêu doanh thu và bằng 93% mục tiêu lợi nhuận.

 Nguồn: BCTC của FPT Online.

Tổng tài sản của FPT Online tính đến cuối năm 2022 hơn 960 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng chiếm tới 81%, tương ứng 776 tỷ đồng. Năm 2022, hoạt động tài chính đem về cho công ty gần 34 tỷ đồng, tăng 50% so với ngày 1/1. Công ty không sử dụng nợ vay.

Vốn chủ sở hữu của FPT Online tại cuối quý IV/2022 là 721 tỷ đồng, trong đó gần 185 tỷ đồng vốn góp và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 496 tỷ.

Minh Hằng

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Đã gọi là nhà ở xã hội thì giá bán phải do Nhà nước duyệt
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng quy định Nhà nước quyết định giá bán nhà ở xã hội thì mới bán đúng đối tượng, cho thuê đúng đối tượng, nếu không sẽ thành nhà ở thương mại.