|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Sợi Thế Kỷ (STK) kinh doanh ra sao trong năm 2022?

20:15 | 18/01/2023
Chia sẻ
Năm 2022, Sợi Thế Kỷ ghi nhận doanh thu tăng 4%, lên 2.115 tỷ đồng. Nhưng khoản lỗ tỷ giá và tỷ đồng và doanh số tiêu thụ chậm đã kéo lãi ròng của doanh nghiệp giảm 14% so với năm trước.

CTCP Sợi Thế Kỷ (Mã: STK) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần 430 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước do thị trường tiêu thụ chậm nên doanh số bán thấp hơn. Biên lợi nhuận đạt 15% tương đương cùng kỳ.

Các chi phí khác không có sự thay đổi đáng kể, tuy nhiên, doanh nghiệp ghi nhận lãi ròng 43 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân trong quý IV/2021, công ty được hồi tố thuế thu nhập cá nhân ưu đãi từ các năm trước theo Nghị định 57 năm 2021 của Chính phủ.

Luỹ kế cả năm 2022, Sợi Thế Kỷ ghi nhận doanh thu đạt 2.115 tỷ đồng, tăng 4%. Khoản lỗ tỷ giá hơn 39 tỷ đồng đã khiến chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng lên mức 48 tỷ đồng so với 9 tỷ đồng của năm trước. Giá vốn tăng cao cùng khoản lỗ tỷ giá kéo lãi ròng của doanh nghiệp xuống còn 240 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2021.

 Nguồn: Báo cáo tài chính quý IV/2022 của STK.

Năm 2022, Sợi Thế Kỷ lên kế hoạch doanh thu gần 2.606 tỷ đồng và lãi ròng 300 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp chỉ thực hiện được 81% chỉ tiêu doanh thu và 80% mục tiêu lợi nhuận năm.

 Nguồn: Tổng hợp từ Wichart.

Cuối quý IV/2022, doanh nghiệp có tổng tài sản ở mức 2.123 tỷ đồng, tăng 7,7% so với đầu năm. Công ty có 415 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngắn hạn. Các khoản tiền gửi mang về cho Sợi Thế Kỷ gần 18 tỷ đồng tiền lãi trong năm 2022.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp ghi nhận 466 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể so với đầu năm.

Tại ngày 31/12/2022, công ty có 584 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 128 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp vay ngắn hạn 308 tỷ đồng và không có khoản vay dài hạn.

Vốn chủ sở hữu cuối năm 2022 của Sợi Thế Kỷ là 1.539 tỷ đồng, gồm 696 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Lưu chuyển tiền thuần cả năm của doanh nghiệp ghi nhận 50 tỷ đồng với dòng tiền hoạt động kinh doanh 71 tỷ đồng, dòng tiền hoạt động tài chính gần 10 tỷ đồng và dòng tiền hoạt động đầu tư âm 31 tỷ đồng.

Đăng Nguyên