Thời sự

Hơn 62% điều kiện kinh doanh lĩnh vực tài nguyên môi trường bị cắt giảm

20:35 | 08/10/2018

Chia sẻ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Nghị định này đã sửa đổi 11 nghị định có liên quan thuộc 06 lĩnh vực: đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và đo đạc bản đồ.
hon 62 dieu kien kinh doanh linh vuc tai nguyen moi truong bi cat giam
Ảnh minh họa

Trong Nghị định 136, Chính phủ đã bãi bỏ, sửa đổi 102/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm 62,6% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường). Trong đó, bãi bỏ 77 điều kiện; sửa đổi 25 điều kiện; đồng thời Nghị định cũng bãi bỏ, đơn giản hóa 9 thủ tục hành chính có liên quan.

Cụ thể, lĩnh vực đất đai là 17 điều kiện (bãi bỏ 8 điều kiện, sửa đổi 9 điều kiện); lĩnh vực môi trường 48 điều kiện (bãi bỏ 43 điều kiện; sửa đổi 5 điều kiện), bãi bỏ 8 thủ tục hành chính; lĩnh vực khoáng sản 7 điều kiện (bãi bỏ 5 điều kiện; sửa đổi 2 điều kiện; lĩnh vực tài nguyên nước 28 điều kiện (bãi bỏ 21 điều kiện; sửa đổi 7 điều kiện), bãi bỏ 1 thủ tục hành chính; lĩnh vực khí tượng thủy văn sửa đổi 1 điều kiện; lĩnh vực đo đạc và bản đồ sửa đổi 1 điều kiện.

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP, Bộ TN&MT đã chính thức hoàn thành vượt chỉ tiêu cắt giảm điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ (12,6%).

Điểm đáng chú ý là Nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, như vậy hơn 62% điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường chính thức được cắt giảm kể từ ngày 5/10/2018. Quy định này nhằm bảo đảm và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân hưởng lợi ngay từ những nỗ lực cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức rà soát và đề xuất Chính phủ ban hành 1 nghị định để sửa đổi 11 nghị định có liên quan. Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức hoàn thành vượt chỉ tiêu cắt giảm điều kiện kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ (12,6%).

Được biết, để ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP và Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã sửa đổi 14 văn bản quy phạm pháp luật (11 nghị định và 03 thông tư) có liên quan để chính thức pháp lý hóa các cam kết tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Nguyễn Ngân