Tài chính

Hơn 54% tổ chức tín dụng kì vọng lợi nhuận cải thiện trong quí III/2020

17:38 | 13/07/2020

Chia sẻ

Kết quả điều tra mới nhất của NHNN cho thấy, có 54,3% TCTD kì vọng kết quả hoạt động kinh doanh trong quí III sẽ cải thiện tốt hơn so với quí II. Tín dụng được dự báo tăng 10,5% và huy động vốn tăng 8,3% trong năm 2020.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết quả của cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) quí III/2020.

Cuộc điều tra tháng 6/2020 đã ghi nhận hai quí liên tiếp các TCTD cho biết tình hình kinh doanh toàn hệ thống có sụt giảm, mức độ rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng, điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng và cầu của nền kinh tế đối với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng suy giảm rõ rệt. 

Cùng với đó là áp lực trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cao dự kiến ảnh hưởng lớn tới thu nhập và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong năm 2020.

Về dự báo trong quí III/2020, tuy các hoạt động kinh tế trong nước hoạt động trở lại nhưng các nền kinh tế đối tác lớn của Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn, ảnh hưởng bất lợi tới triển vọng kinh doanh của ngành ngân hàng.

Theo đánh giá của các TCTD,  "Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng" và "Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của đơn vị" là hai nhân tố quan trọng nhất tác động "suy giảm" tình hình kinh doanh của TCTD trong quí II/2020 và dự kiến sẽ tiếp tục tác động trong cả năm 2020.

Kết quả hoạt động kinh doanh được kì vọng cải thiện trong quí III

Số liệu thống kê cho thấy, kết quả hoạt động kinh doanh trong quí II/2020 tiếp tục được đánh giá suy giảm hơn với 26,4% TCTD nhận định "suy giảm" so với mức 16,4% của đánh giá kì trước. 

Đồng thời, tỉ lệ TCTD nhận định kết quả hoạt động kinh doanh trong quí này "cải thiện" hơn so với quí trước giảm mạnh từ mức 65,7% tại thời điểm tháng 12/2019 và 47% tại thời điểm tháng 3/2020 xuống còn 32% tại kì điều tra này.

Tuy nhiên, có 54,3% TCTD kì vọng quí III/2020, kết quả hoạt động kinh doanh cải thiện tốt hơn so với quí II/2020, bên cạnh đó, vẫn còn 15,3% TCTD lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh sẽ suy giảm. 

Kì vọng bình quân của toàn hệ thống về mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2020 tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh so với các mức kì vọng của các TCTD ghi nhận tại cuộc điều tra trước.

Tín dụng được kì vọng tăng 10,5%, huy động vốn tăng 8,3%

Kết quả điều tra cho thấy, huy động vốn toàn hệ thống TCTD được kì vọng tăng bình quân 3,1% trong quí III/2020 và tăng 8,3% trong năm 2020. 

Kì vọng về tăng trưởng huy động vốn của năm 2020 có xu hướng giảm qua các kì điều tra và diễn ra ở tất cả các nhóm TCTD. Trong đó, huy động vốn kì hạn trên 1 năm được dự báo tăng trưởng cao hơn so với huy động vốn kì hạn dưới 1 năm.

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kì vọng tăng trưởng 3,5% trong quí III/2020 và tăng 10,5% trong năm 2020, điều chỉnh giảm mạnh so với kì vọng tương ứng 13,1 và 14,1% của hai kì điều tra trước.

Nhu cầu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tăng trở lại

Theo kết quả điều tra, nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng thực tế của khách hàng trong quí II/2020 tăng nhẹ so với quí I/2020 từ 31,1% lên 34,3%. Dù vậy, mức này vẫn thấp hơn nhiều so với mức 52% của kì vọng tại kì điều tra trước, trong đó nhu cầu dịch vụ thanh toán được nhận định "tăng" nhiều hơn.

Trong quí III/2020, nhu cầu của khách hàng về việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại TCTD được kì vọng tăng trở lại với 58,1% TCTD kì vọng "tăng". Trong đó, nhu cầu vay vốn tiếp tục được kì vọng tăng trưởng cao hơn với 59,2% TCTD kì vọng "tăng", 6,8% TCTD kì vọng "tăng mạnh". 45-46% TCTD kì vọng các nhu cầu khác như nhu cầu dịch vụ thanh toán và nhu cầu gửi tiền "tăng" so với quí trước.

Các TCTD tiếp tục giảm giá sản phẩm, dịch vụ và hạ lãi suất

Các TCTD được thống kê cho biết sẽ tiếp tục thực hiện "giảm mạnh" giá bình quân sản phẩm, dịch vụ để hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, lãi suất huy động vốn và lãi suất cho vay cũng sẽ tiếp tục giảm trong quí III và cả năm 2020.

Theo kết quả điều tra, trong quí II/2020, hệ thống TCTD đã thực hiện giảm giá bình quân sản phẩm, dịch vụ để hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Xu hướng giữ ổn định hoặc giảm mặt bằng giá sản phẩm, dịch vụ tiếp tục được dự kiến cho đến cuối năm 2020. Trong đó, TCTD đánh giá việc giảm giá tập trung ở giảm lãi suất biên nhiều hơn giảm phí dịch vụ.

Thống kê cho thấy, có 47-68% TCTD đánh giá mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay tiếp tục giảm trong quí III và cả năm 2020.

Thanh khoản hệ thống ngân hàng được cải thiện

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng tại thời điểm cuối quí II/2020 được đánh giá ở trạng thái "tốt" đối với cả VND và ngoại tệ. 

Dự báo trong quí III/2020 và cả năm 2020, 38-58% TCTD kì vọng tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục cải thiện đối với cả VND và ngoại tệ.


Lê Huy