Tài chính

Ngân hàng giảm vay mượn lẫn nhau trong đầu tháng 7

15:13 | 11/07/2020

Chia sẻ

Ghi nhận tuần từ 29/6 - 3/7, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt 311.174 tỉ đồng, giảm 3.436 tỉ đồng/ngày so với tuần trước.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính từ 29/6 - 3/7, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt 311.174 tỉ đồng, bình quân 62.235 tỉ đồng/ngày, giảm 3.436 tỉ đồng/ngày so với tuần trước. Các giao dịch chủ yếu tập trung vào kì hạn qua đêm và kì hạn 1 tuần chiếm lần lượt 70% và 14% tổng doanh số giao dịch.

Lãi suất liên ngân hàng các kì hạn có sự dao động nhẹ so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng kì hạn qua đêm tiếp tục giảm còn 0,13%/năm. Lãi suất kì hạn 1 tuần tăng 0,02 điểm % lên 0,29%/năm; kì hạn 2 tuần giảm 0,02 điểm % xuống 0,34%/năm.

Lãi liên ngân hàng kì hạn 1 tháng giữ nguyên ở mức 0,86%/năm. Với các kì hạn trên 1 tháng giảm từ 0,1 - 0,25 điểm %. Lãi suất liên ngân hàng kì hạn 9 tháng tăng thêm 0,75 điểm % lên 4,85%/năm.

Trong khi đó, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng đồng USD trong không có sự thay đổi nhiều ở các kì hạn dưới 1 tháng. Kì hạn 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng đồng loạt giảm từ 0,25 – 0,35 điểm %. Riêng kì hạn 9 tháng bằng đồng USD tăng 0,55 điểm % lên 2,09%/năm.

Trên thị trường 1, lãi suất cho vay và lãi suất huy động của các TCTD không có sự thay đổi so với tuần trước. 

Với đồng VND, lãi gửi kì hạn dưới 6 tháng dao động khoảng 3,7 - 4,25%/năm; 4,4 - 6,4%/năm đối với tiền gửi kì hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng. Kì hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,5 - 7,3%/năm. Lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6,0 - 9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0 - 11%/năm đối với trung và dài hạn.

Với đồng USD, lãi suất huy động ở mức 0%/năm mọi kì hạn đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3,0 - 6,0%/năm.


Lê Huy