Doanh nghiệp

Hòa Phát tái cơ cấu, sắp thoái vốn mảng nội thất

13:51 | 10/12/2020

Chia sẻ

Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) quyết định cơ cấu lại mô hình tổ chức với các tổng công ty phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn.

Tập đoàn Hòa Phát cho biết trong năm 2021 sẽ có 4 tổng công ty trực thuộc Tập đoàn bao gồm: Tổng công ty Gang Thép, Tổng công ty Ống thép và Tôn mạ màu, Tổng công ty Phát triển Nông nghiệp, Tổng công ty Phát triển Bất động sản.

Hòa Phát dự kiến thoái vốn khỏi ngành nội thất trong năm 2021 do ngành này mang tính chất thủ công, kinh tế gia đình, sử dụng nhiều lao động phổ thông, không phù hợp mô hình sản xuất qui mô lớn, sử dụng dây chuyền máy móc của Tập đoàn Hòa Phát.

Hòa Phát tái cơ cấu, sắp thoái vốn mảng nội thất - Ảnh 1.

Cơ cấu tổ chức mới của Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: hoaphat.com.vn).

Tổng công ty Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát đã được thành lập từ năm 2016, Tổng công ty Phát triển Bất động sản Hòa Phát được Tập đoàn quyết định thành lập vào ngày 8/12/2020, vốn điều lệ dự kiến là 2.000 tỉ đồng do Tập đoàn sở hữu 99,9%. 

Tập đoàn đang làm hồ sơ pháp lí để hoàn tất thủ tục thành lập Tổng công ty Gang thép và Tổng Công ty Ống thép và Tôn mạ màu trong tháng 12/2020.

Hòa Phát kì vọng việc tổ chức quản lí theo mô hình tổng công ty giúp việc điều hành hoạt động của Tập đoàn được thống nhất trong từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Hòa Phát tái cơ cấu, sắp thoái vốn mảng nội thất - Ảnh 2.

Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài, không bao gồm doanh thu bán hàng giữa các bộ phận cùng thuộc Tập đoàn Hòa Phát.

Song Ngọc