|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hòa Phát dự kiến trả cổ tức 50% bằng cổ phiếu, tăng vốn gần gấp đôi

15:37 | 17/02/2017
Chia sẻ
Sau khi chia cổ tức 50% và phát hành, vốn điều lệ HPG dự kiến sẽ đạt 15.143 tỷ đồng, gấp 1,8 lần vốn hiện tại.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) vừa công bố một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Theo đó, Hòa Phát thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu 38.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.000 tỷ đồng (thấp hơn 24% kết quả thực hiện năm trước). Tỷ lệ cổ tức dự kiến 30%.

HĐQT cũng đề xuất lập các quỹ, trong đó đáng chú ý có quỹ Thù lao HĐQT (tối đa không quá 1% LNST), quỹ khen thưởng Ban điều hành (tối đa 5% phần LNST vượt kế hoạch). Năm 2016, hai quỹ này lần lượt là 66 tỷ đồng và 170 tỷ đồng.

Đối với cổ tức năm 2016, mức chi cổ tức là 50% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý I và quý II/2017.

HĐQT cũng trình phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:2, tương đương lượng phát hành 250 triệu cổ phần. Thời gian thực hiện trong quý II/2017.

Hiện tại, vốn điều lệ của Hòa Phát là 8.428,7 tỷ đồng. Như vậy sau khi chia cổ tức 50% và phát hành, vốn điều lệ HPG sẽ đạt 15.143 tỷ đồng, gấp 1,8 lần vốn hiện tại.

Giá chào bán sẽ được quyết định tại thời điểm phát hành do phụ thuộc vào yếu tố thị trường và không thấp hơn mệnh giá. Số tiền thu được từ chào bán sẽ được sử dụng đầu tư Dự án Khu liên hiệp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất và bổ sung vốn cho Tập đoàn.

HĐQT cũng thông qua nội dung cơ cấu lại Công ty CP Thép Hòa Phát và Công ty CP Năng lượng Hòa Phát.

Cụ thể, HPG sẽ tăng vốn tại Công ty CP Thép Hòa Phát với số vốn góp tăng thêm từ 1.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn của HPG sau khi tăng là 99,9983%.

Đồng thời, Hòa Phát sẽ chuyển nhượng cổ phần của HPG tại CTCP Năng lượng Hòa Phát cho Công ty CP Thép Hòa Phát. Tổng cộng, HPG sẽ nhượng lại 99,89 triệu cổ phần với giá chuyển nhượng 998,9 tỷ đồng.

Khổng Chiêm