|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hóa chất Đức Giang có hơn 10.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng

21:24 | 22/01/2024
Chia sẻ
Công ty hóa chất tăng lượng tiền nhàn rỗi lên mức kỷ lục hơn 10.400 tỷ đồng, cả năm thu lãi tiền gửi 627 tỷ đồng vẫn không đủ bù đắp mức giảm của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu thuần 2.388 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước và là mức doanh thu thấp nhất trong vòng 9 quý gần đây. 

Lợi nhuận gộp giảm 39% xuống còn 784 tỷ đồng. Điểm tích cực là các chi phí hoạt động và chi phí tài chính cũng giảm so với cùng kỳ. Nhờ đó, công ty hóa chất báo lãi sau thuế 746 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ, cũng là mức thấp nhất 9 quý. 

Tính chung cả năm, Hóa chất Đức Giang ghi nhận 9.748 tỷ đồng doanh thu thuần và 3.350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 33% và 46% so với kết quả cao kỷ lục năm liền trước. 

Theo kế hoạch năm 2023, cổ đông công ty thông qua mục tiêu doanh thu 11.075 tỷ doanh thu và 3.000 tỷ lợi nhuận sau thuế. Kết quả trên tương đương hoàn thành 88% kế hoạch doanh thu và 104% chỉ tiêu lợi nhuận. 

Lãnh đạo doanh nghiệp lý giải kết quả kinh doanh đi xuống chủ yếu do giá bán trên thị trường giảm, khiến doanh thu mặt hàng chủ lực Phốt pho vàng và H3PO4 giảm 38%; doanh thu axit phosphoric trích ly giảm 28%; doanh thu phân bón các loại giảm 12%. 

 Nguồn: HL tổng hợp. 

Đáng chú ý khi Hóa chất Đức Giang có nguồn thu tài chính cao kỷ lục đến 743 tỷ đồng cả năm, tăng 39% so với năm 2022 để bù trừ một phần sự sa sút của mảng kinh doanh cốt lõi. Phần lớn dòng tiền này đến từ lãi tiền gửi ngân hàng với giá trị gần 627 tỷ đồng, tức trung bình nhận lãi 1,7 tỷ đồng mỗi ngày. 

Ghi nhận tại thời điểm cuối năm, công ty có 9.342 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 3-12 tháng, gần 1.013 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng dưới 3 tháng và 48 tỷ đồng tiền mặt. Tổng lượng tiền nhàn rỗi hơn 10.400 tỷ đồng này chiếm đến 2/3 tổng tài sản doanh nghiệp. 

Ở phía nguồn vốn, Hóa chất Đức Giang có nợ phải trả 3.493 tỷ đồng (trong đó nợ vay tài chính ở mức 1.328 tỷ đồng với toàn bộ là nợ vay ngắn hạn) và vốn chủ sở hữu dày dặn với gần 12.000 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị cũng mới thông qua kế hoạch kinh doanh quý I/2024 với chỉ tiêu tổng doanh thu ở mức 2.333 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng. Công ty còn thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/2 để họp ĐHĐCĐ thường niên 2024. 

 

 

Huy Lê