Chứng khoán

Hỗ trợ trong tình hình dịch Covid-19, Bộ Tài chính chính thức giảm phí giao dịch chứng khoán từ 19/3

12:32 | 19/03/2020

Chia sẻ

Nhằm hỗ trợ tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, Bộ Tài chính chính thức giảm phí nhiều dịch vụ chứng khoán trong vòng ít nhất 5 tháng kể từ 19/3/2020.

Thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC nhằm điều chỉnh quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán tại Sở giao dịch và Trung tâm lưu ký (VSD) nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Giá dịch vụ chứng khoán tại thị trường cơ sở (Nguồn: Thông tư Bộ Tài chính)

Theo đó, các loại phí được giảm giá từ 10 - 50% trong 9 dịch vụ. Cụ thể, giảm 10% đối với 3 dịch vụ bao gồm dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán. Giảm từ 15 - 20% đối với 2 dịch vụ bao gồm: dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Các loại phí được quan tâm như phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết (không bao gồm ETF) là 0,027% giá trị giao dịch. Chứng quyền có bảo đảm và cổ phiếu trên UPCoM là 0,018%. 

Trong khi đó, phí giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số trên thị trường phái sinh là 2.700 đồng/hợp đồng và giá dịch vụ quản lý vị thể là 2.550 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày.

Hỗ trợ trong tình hình dịch Covid-19, Bộ Tài chính chính thức giảm phí giao dịch chứng khoán từ 19/3 - Ảnh 2.

Giá dịch vụ chứng khoán phái sinh (Nguồn: Thông tư từ Bộ Tài chính)

Bộ giảm từ 30 - 50% đối với 4 dịch vụ bao gồm dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ sẽ được miễn hoàn toàn.

Thời gian áp dụng ít nhất trong vòng hơn 5 tháng từ ngày 19/3/2020 đến hết 31/8/2020. Trường hợp tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ xem xét, quyết định kéo dài thời gian áp dụng Thông tư này trong trường hợp cần thiết.

Minh Đăng