Tài chính

Hạn chế sở hữu chéo thông qua quy định về mua, nắm giữ cổ phiếu TCTD khác

17:37 | 24/08/2017

Chia sẻ

Nhằm hạn chế tình trạng sở hữu chéo, xung đột lợi ích,... NHTM không được đề cử người tham gia hội đồng quản trị tại TCTD mà NHTM đã mua, nắm giữ cổ phiếu, trừ trường hợp TCTD là công ty con của ngân hàng hoặc NHTM  tham gia tái cơ cấu, xử lý TCTD yếu kém theo chỉ định của NHNN.
han che so huu cheo thong qua quy dinh ve mua nam giu co phieu tctd khac
Hạn chế sở hữu chéo thông qua quy định về mua, nắm giữ cổ phiếu TCTD khác (Ảnh minh hoạ)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN đã bổ sung thêm quy định về việc ngân hàng thương mại (NHTM) mua, nắm giữ cổ phiếu của tổ chức tín dụng (TCTD) khác.

Dự thảo nêu rõ NHTM không được đề cử người tham gia hội đồng quản trị tại TCTD mà NHTM đã mua, nắm giữ cổ phiếu, trừ trường hợp TCTD là công ty con của ngân hàng hoặc NHTM tham gia tái cơ cấu, xử lý TCTD yếu kém theo chỉ định của Ngân hàng nhà nước.

Đặc biệt, trong trường hợp bán cổ phần của TCTD khác theo hình thức trả chậm, NHTM không được chuyển quyền đề cử, quyền ứng cử người tham gia Hội đồng quản trị tại TCTD mà NHTM đã mua, nắm giữ cổ phiếu đối với số cổ phần đã bán nhưng chưa được thanh toán.

Quy định này nhằm hạn chế việc NHTM đang lợi dụng, biến tướng việc bán cổ phần của TCTD khác theo hình thức trả chậm để hợp nhóm lợi ích, thâu tóm, kiểm soát hoạt động thông qua một cá nhân. Cá nhân này là người của NHTM bán cổ phần trả chậm gom cổ phần, dồn phiếu có quyền biểu quyết để cử người của mình tham gia vào HĐQT/Ban kiểm soát tại TCTD khác. Từ đó hạn chế tình trạng sở hữu chéo, xung đột lợi ích, thâu tóm TCTD khác, cạnh tranh không lành mạnh giữa các TCTD.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng có công văn về vấn đề nhân sự và đại hội cổ đông của các TCTD. Phó Thủ tướng đề nghị NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan đến các nhân sự dự kiến được bổ nhiệm là người quản lý, người điều hành và các chức danh khác của TCTD.

Việc này nhằm bảo đảm không để xảy ra tình trạng sở hữu chéo, đứng tên hộ, vay hộ, sở hữu từ nguồn tiền đi vay của các cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan, hạn chế rủi ro cho các TCTD. Đồng thời chỉ đạo, giám sát việc triển khai tổ chức đại hội cổ đông của các TCTD và xem xét, chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến, bầu bổ sung thành viên HĐQT thận trọng theo Luật các TCTD.

han che so huu cheo thong qua quy dinh ve mua nam giu co phieu tctd khac Siết quy định giới hạn cấp tín dụng đầu tư cổ phiếu

Các NHTM không được cấp tín dụng cho khách hàng đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của TCTD; được bảo đảm dưới bất kỳ hình ...

han che so huu cheo thong qua quy dinh ve mua nam giu co phieu tctd khac Sẽ giãn lộ trình áp dụng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

Theo Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN, việc áp dụng tỷ lệ vốn ngắn hạn ...

han che so huu cheo thong qua quy dinh ve mua nam giu co phieu tctd khac Nhiều điểm mới tại TT 36 sửa đổi, bổ sung xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CK

Ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng ...

Diệp Bình

Theo Kinh tế & Tiêu dùng