|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hải Phát Invest lên kế hoạch lãi tối thiểu 120 tỷ đồng trong năm 2023, tái cấu trúc toàn diện

07:42 | 29/09/2023
Chia sẻ
Kế hoạch kinh doanh năm nay của Hải Phát Invest khả quan hơn nhiều so với kết quả thực hiện năm ngoái.

Dự án Roman Plaza của Hải Phát Invest. (Ảnh tư liệu: Hoàng Huy).

HĐQT CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, Mã: HPX) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 21/10 tới đây.

Tại đại hội, HĐQT công ty sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu tối thiểu 2.500 tỷ đồng (năm ngoái ghi nhận hơn 1.210 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế tối thiểu 120 tỷ đồng (năm ngoái lỗ hơn 58 tỷ đồng). Công ty dự kiến không trả cổ tức cho cổ đông. 

Cũng tại Đại hội, Hải Phát Invest sẽ trình cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức năm 2021 là 5% bằng tiền mặt (tương ứng 152 tỷ đồng). 

Theo đó, nguyên nhân được đưa ra là do từ năm 2022 đến nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và khó khăn chung của nền kinh tế cùng với việc thắt chặt tín dụng khiến hoạt động kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dòng tiền hoạt động. Đến thời điểm hiện tại công ty vẫn còn nợ một số khoản với ngân sách Nhà nước và các chủ nợ, khách hàng,... 

Ngoài ra, công ty chưa hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế và một số nghĩa vụ nợ khác nên không đủ điều kiện thực hiện việc chi trả cổ tức.

Đối với năm 2022, công ty trình cổ đông phương án không trả cổ tức với lý do để tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về nhân sự, doanh nghiệp dự kiến bầu lại thành viên Hội đồng quản nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 người, bầu lại thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 3 thành viên. Trong đó, danh sách ứng cử viên chưa được công bố. 

(Nguồn: Hải Phát Invest).

Tái cấu trúc toàn bộ 

Ban lãnh đạo Hải Phát Invest cho biết, trong năm nay, công ty sẽ tái cấu trúc toàn bộ hệ thống gồm rà soát, cơ cấu sắp xếp lại mô hình hoạt động, số lượng công ty con, cơ cấu nhân sự trên tinh thần gọn nhẹ, giảm đầu mối để tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Phương thức hoạt động phân định rõ chức năng quản lý và điều hành. Xây dựng chiến lược, kế hoạch trung, dài hạn của công ty và điều hành theo kế hoạch được thông qua, phê duyệt.

Đối với công tác tài chính kế toán, công ty rà soát lại các tài sản và pháp lý các tài sản, xem xét lại các gói trái phiếu và trách nhiệm pháp lý liên quan. Tập trung cân đối dòng tiền, thu xếp vốn để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán và triển khai các dự án năm 2023. Cân đối nguồn để trả nợ gốc, lãi trái phiếu, đàm phán với các trái chủ gia hạn các gói trái phiếu liên quan theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị định 08/2023.

Tờ trình nêu rõ, xác định việc cấu trúc nợ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thực hiện thủ tục cần thiết để cơ cấu lại một số khoản vay phù hợp với tình hình của công ty và các đơn vị thành viên đang triển khai các dự án đầu tư, cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu tại công ty con, công ty liên kết.

Đối với vấn đề nâng cao năng lực quản trị, Hải Phát Invest cho biết, để phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường bất động sản và tình hình chung của công ty, bộ máy nhân sự cao cấp của công ty con và các công ty thành viên sẽ được củng cố kiện toàn từ hệ thống tổ chức nhân sự cho tới mô hình quản trị để phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn thị trường bất động sản trầm lắng.

Đối với công tác bán hàng, doanh nghiệp này cho biết sẽ tập trung bán buôn các sản phẩm tại một số dự án như Lào Cai, dự án Bắc Giang (4 tòa cao tầng), Khu dân cư đô thị tại Km3, Km4 TP Móng Cái (giai đoạn 1),... để có dòng tiền trả nợ các khoản đến hạn và phát triển các dự án khác cũng như duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đưa cổ phiếu HPX trở lại giao dịch bình thường

(Nguồn: H.L tổng hợp từ BCTC hợp nhất soát xét công ty).

Tại Đại hội lần này, HĐQT Công ty sẽ trình cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023 và phê chuẩn kết quả BCTC soát xét bán niên năm 2023 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) được thực hiện soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. 

Để cổ phiếu HPX trở lại giao dịch bình thường, HĐQT công ty sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua một số các nội dung.

Cụ thể là giao và ủy quyền cho HĐQT được chủ động tổ chức thực hiện các công việc, giải quyết các vấn đề và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vấn đề liên quan đến cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh bất kỳ vấn đề liên quan nào, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động toàn quyền quyết định, xử lý và báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCD gần nhất.

Công Tâm

Động lực cho 6 tháng cuối năm: Phải thoát khỏi 'kinh tế nhị nguyên', ưu tiên phát triển doanh nghiệp Việt
Nền kinh tế nửa đầu năm 2024 phục hồi không bằng phẳng, các doanh nghiệp lớn, FDI có xu hướng tốt lên nhưng doanh nghiệp nội lại gặp nhiều khó khăn khó khăn. Vì vậy, TS. Trần Đình Thiên cho rằng, về lâu dài ohải thoát khỏi cấu trúc kinh tế nhị nguyên, ưu tiên phát triển lực lượng doanh nghiệp Việt đúng hướng thị trường.