|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Hai lần Chứng khoán SBS tổ chức đại hội bất thành

07:09 | 28/05/2024
Chia sẻ
Sáng ngày 24/5, CTCP Chứng khoán SBS (mã: SBS) đã tổ chức bất thành lần 2 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự.

Theo đó, tính đến thời điểm chốt quyền, số cổ đông có quyền tham dự đại hội là 19.973 cổ đông, đại diện cho 146.607.600 cổ phần. Tuy nhiên, tính đến 9h31 ngày 24/5, số đại biểu là cổ đông tham dự có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại đại hội lần này là 3 cổ đông, đại diện cho 13.640.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9,3% tổng số cổ phàn có quyền biểu quyết.

Do tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đại hội tổ chức bất thành lần 2.

Cùng ngày, HĐQT Chứng khoán SBS có quyết định triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 3 của công ty vào lúc 7h30 ngày 14/6 tại TP HCM.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông 2024 công bố của công ty, mục tiêu cơ bản kinh doanh năm 2024 của Chứng khoán SBS trong điều kiện tiếp tục duy trì hoạt động trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, biến động khó lường. Theo đó, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần năm nay khoảng 120 – 140 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khoảng 8 – 10 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán này cho biết tình hình khách quan trên thị trường trong năm 2024 vẫn còn nhiều biến động, cùng với diễn biến phức tạp từ kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới có thể khiến cho thị trường biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh.

Cũng trong cuộc họp lần này, HĐQT Chứng khoán SBS sẽ tiếp tục trình đại hội cổ đông xem xét phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trị giá tối đa 300 tỷ đồng, thời gian dự kiến phát hành từ nay đến hết năm 2025.

Cụ thể, công ty dự kiến chào bán 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiêp, với mức giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng. Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu dưới 100 nhà đầu tư. Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng ba năm đối với nhà đầu tư chiến lược và một năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 300 tỷ đồng sẽ được công ty phân bổ sử dụng cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán và đầu tư tự doanh chứng khoán.

Diệu Nhi