Doanh nghiệp

Hai gọng kìm đang vắt kiệt dòng tiền Xây dựng Hòa Bình

09:24 | 29/10/2019

Chia sẻ

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hòa Bình ghi nhận doanh thu tăng 6,9% lên 13.646 tỉ đồng, tuy nhiên lãi sau thuế giảm hơn một nửa xuống còn 243,5 tỉ đồng.

Trong bối cảnh thị trường xây dựng khó khăn, báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2019 của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) cho thấy, doanh thu chỉ giảm nhẹ so với cùng kì năm trước xuống 4.615 tỉ đồng. Dù vậy, giá vốn hàng bán tăng lên khiến lợi nhuận gộp giảm 43,5% xuống còn 271,3 tỉ đồng, mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Số liệu cho thấy, biên lợi nhuận gộp của Hòa Bình cũng thu hẹp dần từ đầu năm 2018, đến giữa năm nay chỉ còn ở mức quanh 5,8%. Trong quí III, biên lợi nhuận cũng tiếp tục duy trì ở mức thấp với 5,9%, chỉ cao hơn so với quí II/2019 nhưng mức độ không đáng kể.

hbc

Nguồn: ST tổng hợp từ BCTC

Trong quí III năm nay, dù hoạt động tài chính tích cực hơn khi doanh thu tài chính tăng 73,9% lên 40,1 tỉ đồng và chi phí tài chính giảm 6,8% xuống 787,2 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế của Hòa Bình vẫn giảm tới 66,3% so với cùng kì năm trước, xuống còn 68,6 tỉ đồng. Lãi sau thuế của công ty mẹ cũng giảm xuống còn 54,2 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hòa Bình ghi nhận doanh thu tăng 6,9% lên 13.646 tỉ đồng. Tuy nhiên, do tăng thêm các loại chi phí đặc biệt là giá vốn hàng bán khiến lãi sau thuế giảm hơn một nửa xuống còn 243,5 tỉ đồng.

Hai gọng kìm: Khoản phải thu - Nợ phải trả vắt kiệt dòng tiền

Đáng chú ý, cùng với sự sa sút về hiệu quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Hòa Bình cũng cho thấy những vấn đề về dòng tiền khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã âm lên tới 1.411 tỉ đồng, con số lớn hơn nhiều so với mức âm 905,1 tỉ đồng trong quí III/2018.

Trong đó, một lần nữa các khoản phải thu, vốn chiếm tỉ trọng rất lớn trong tổng tài sản Hoà Bình lại tiếp tục tăng thêm hơn 800 tỉ đồng trong bối cảnh dòng tiền của công ty ngày càng khô hạn. 

Tính đến hết ngày 30/9, tổng tài sản của Hòa Bình ở mức 16.446 tỉ đồng, tăng 3,4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản thu ngắn hạn chiếm tới 72,8% với 11.978 tỉ đồng, tập trung chủ yếu tại phải thu ngắn hạn khách hàng 5.576 tỉ đồng và phải thu theo hợp đồng xây dựng 5.130 tỉ đồng. 

Trong khi đó, báo cáo cũng cho thấy các khoản phải trả của Hoà Bình đang tới hạn thanh toán đang gây áp lực lớn lên dòng tiền. Trong 9 tháng đầu năm, Công ty đã phải chi gần 1.000 tỉ đồng để trả cho người bán (nhà cung cấp, nhà thầu phụ). 

Hiện Hoà Bình vẫn đang nợ 12.814 tỉ đồng, chiếm 77,9% trong cơ cấu nguồn vốn. Bên cạnh nợ phải trả các nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nợ vay cũng chiếm giá trị đáng kể với 5.232 tỉ đồng, bao gồm 4931 tỉ đồng vay ngắn hạn và 302 tỉ đồng vay dài hạn, cả hai khoản này đều tăng thêm so với cùng kì năm trước.

Với áp lực cả 2 phía, từ việc chậm thu hồi vốn từ nhà đầu tư song song áp lực trả nợ gần kế khiến tình hình tài chính Hoà Bình đang ngày càng căng thẳng. Việc vay nợ ở mức cao khiến Hòa Bình chịu áp lực lớn về chi phí lãi vay với hàng trăm tỉ đồng mỗi năm. Riêng quí III/2019, chi phí lãi vay ở mức 84,2 tỉ đồng, tương đương 31% so với lợi nhuận gộp.

Ngay cả đã thu được 575 tỉ đồng phát hành cho Hyundai Elevator Co., Ltd vào tháng 6, lượng tiền của Hoà Bình chỉ còn chưa đầy 230 tỉ đồng, một khoản rất nhỏ so với nhu cầu vốn lưu động của công ty. 

Trước tình hình trên, ngày 10/10 vừa qua, HĐQT Hoà Bình thông báo đã thống nhất thông qua chủ trương thực hiện phương án huy động 50 triệu USD từ trái phiếu chuyển đổi cho mục đích thanh toán nợ ngắn hạn, bổ sung vốn lưu động cuối năm và đầu tư vào các dự án nước ngoài.


Sơn Tùng