Doanh nghiệp

HAGL Agrico cả năm lỗ hơn 989 tỷ đồng, nợ phải trả 25.278 tỷ đồng

10:03 | 13/02/2017

Chia sẻ

Tổng nợ phải trả lên tới 25.278 tỷ đồng, tăng 47%, trong đó nợ dài hạn là 19.147 tỷ đồng.   

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (Mã: HNG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2016.

Quý IV, doanh thu thuần đạt 1.213 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu bán bò chiếm tỷ lệ 75%, sau đó tới doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa chiếm 18%.

Doanh thu tài chính giảm 10%, trong khi các loại chi phí đều tăng, tăng cao nhất là chi phí quản lý (tăng 253%).

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý ở mức âm 303 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 113 tỷ đồng. EPS âm 413 đồng.

Lũy kế cả năm, công ty lỗ hợp nhất 989,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 744 tỷ đồng.

Tính đến cuối kỳ, lượng tiền mặt của HNG còn 311 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng so với đầu năm. Tồn kho cũng giảm 37%, còn 1.864 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng nợ phải trả lên tới 25.278 tỷ đồng, tăng 47%. Trong đó nợ dài hạn là 19.147 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ là 1.172 tỷ đồng trên vốn điều lệ 7.671,4 tỷ đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng

Khổng Chiêm