Hàng hóa

Hà Nội xác định mức giá hỗ trợ heo bị dịch tả châu Phi trong tháng 5

07:47 | 22/05/2019

Chia sẻ

Đối với heo con, heo thịt các loại, UBND TP Hà Nội đồng ý mức hỗ trợ bằng 80% giá thị trường tại thời điểm có dịch.Đối với heo nái, heo đực giống đang khai thác hỗ trợ bằng 1,8 lần mức hỗ trợ đối với heo con, heo thịt các loại tại thời điểm có dịch bệnh.

Ngày 20/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Công văn số 2089/UBND-KT về việc tháo gỡ vướng mắc về mức hỗ trợ thiệt hại khi phải tiêu huỷ lợn bị bệnh, heo chết do dịch tả heo Châu Phi (ASF) gây ra.

Theo công văn, UBND TP chấp thuận đề xuất của liên Sở gồm Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thộn tại Tờ trình số 2948/TTrLS: STC-SNN&PTNT ngày 9/5 về cơ chế hỗ trợ.

Cụ thể, đối với heo con, heo thịt các loại, hỗ trợ bằng 80% giá thị trường tại thời điểm có dịch.

Đối với heo nái, heo đực giống đang khai thác: hỗ trợ bằng 1,8 lần mức hỗ trợ đối với heo con, heo thịt các loại tại thời điểm có dịch bệnh.

Về giá thị trường làm căn cứ xác định mức chỗ trợ, UBND TP nêu rõ, trước ngày 2/4 thì giá thị trường làm căn cứ xác định mức hỗ trợ là 37.400 đồng/kg; từ ngày 2/4 đến 4/4 là 37.800 đồng/kg; từ ngày 5/4 đến 1/5 là 39.200 đồng/kg; từ ngày 2/5 đến 9/5 là 35.000 đồng/kg; từ ngày 10/5 thực hiện theo thông báo giá thị trường heo hơi hàng ngày của Sở Tài chính.

Đối với các trường hợp mà UBND các quận, huyện, thị xã đã thực hiện chi trả, hỗ trợ cho dân cao hơn mức hỗ trợ nêu trên, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm rà soát, tổng hợp, báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính để Sở rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc (nếu có) báo cáo UBND thành phó theo quy định.

Thời điểm xác định mức hỗ trợ là thời điểm quyết định tiêu hủy toàn bộ số lượng heo trong đàn mắc bệnh dịch tả heo châu Phi, công văn nêu rõ.

Phương Nam