Chứng khoán

Phí, lệ phí nào trong lĩnh vực chứng khoán vừa được giảm 50%?

17:21 | 07/05/2020

Chia sẻ

Các loại phí, lệ phí được giảm đều liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lí quĩ, quĩ đầu tư, công ty đại chúng, cơ quan quản lí, giám sát hoạt động chứng khoán và người hành nghề chứng khoán. Trong khi đó, nhà đầu tư chứng khoán không chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi sự thay đổi này.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 37/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán nhằm cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19.

Kể từ ngày 7/5 đến hết ngày 31/12, có tới 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán được giảm 50% so với quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Đây là các loại phí, lệ phí liên quan đến các công ty chứng khoán, công ty quản lí quĩ, quĩ đầu tư, công ty đại chúng, cơ quan quản lí, giám sát hoạt động chứng khoán và người hành nghề chứng khoán.

Các khoản lớn nhất được thay đổi gồm lệ phí cấp giấy phép hoạt động công ty chứng khoán, công ty quản lí quĩ, công ty đầu tư; lệ phí chào bán, phát hành thêm cổ phiếu.

Trong khi đó, mức thu của hai khoản là lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân hoạt động chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán vẫn được giữ nguyên theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Ngoài ra, sự thay đổi các biểu phí trên không ảnh hưởng trực tiếp tới các nhà đầu tư trên thị trường.

Giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán: Ai là người được hưởng lợi? - Ảnh 1.

Biểu phí, lệ phí thay đổi theo Thông tư số 37/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nguồn: Tổng hợp từ Thông tư số 272/2016/TT-BTC và Thông tư số 37/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Sơn Tùng