|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại từ đầu năm cao hơn cả lượng phát hành

20:10 | 03/11/2023
Chia sẻ
Khối lượng đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp ba tháng cuối năm 2023 là 61.600 tỷ đồng.

Sau khi Nghị định số 08 được ban hành, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp để ổn định thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết kể từ quý II tình hình thị trườngtrái phiếu doanh nghiệp (TPDN) có dấu hiệu cải thiện và tâm lý nhà đầu tư đã dần ổn định trở lại.

Các doanh nghiệp đã phát hành được trái phiếu mới, huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo ra dòng tiền trả nợ; khối lượng phát hành tăng dần qua từng tháng.

Trong tháng 10, Bộ Tài chính thông tin khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TDPN) riêng lẻ là 41.000 tỷ đồng, tăng 17.000 tỷ đồng so với tháng 9.

10 tháng đầu năm, có 70 doanh nghiệp phát hành với khối lượng 180.400 tỷ đồng, giảm 45,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Kể từ khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (5/3/2023), khối lượng phát hành là 179.500 tỷ đồng.

Về mua lại TPDN, từ đầu năm các doanh nghiệp đã mua lại lượng trái phiếu trước hạn là 190.700 tỷ, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn tổng số phát hành. Riêng trong tháng 10, các doanh nghiệp đã mua lại khoảng 14.200 tỷ đồng.

Nhà đầu tư chính mua TPDN riêng lẻ trên thị trường sơ cấp trong 10 tháng đầu năm là các nhà đầu tư tổ chức chiếm 95% tổng khối lượng phát hành (trong đó ngân hàng chiếm 61%), các nhà đầu tư cá nhân mua 5%.

Trên thị trường thứ cấp tính đến 30/6, nhà đầu tư cá nhân nắm giữ khoảng 28,5% tổng dư nợ TPDN riêng lẻ (tương đương khoảng 285.600 tỷ đồng).

Về đáo hạn, khối lượng đáo hạn ba tháng cuối năm 2023 là 61.600 tỷ đồng (dựa trên dư nợ tại thời điểm 31/12/2022, chưa bao gồm phát hành, mua lại, cơ cấu lại nợ trong năm 2023).

Chứng khoán VNDirect cho hay hoạt động đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra tích cực trong tháng 10. Tính đến ngày 27/10 đã có khoảng hơn 60 tổ chức đạt được thỏa thuận gia hạn thời hạn trái phiếu với trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX với tổng giá trị TPDN được gia hạn là khoảng 107.000 tỷ đồng.

Nghị định số 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế có nhiều điểm tháo gỡ đáng chú ý.

Theo đó, doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác; các trái phiếu đã phát hành trước đây được đàm phán để kéo dài kỳ hạn tối đa không quá 2 năm; ngưng hiệu lực thi hành quy định tại Nghị định số 65 về xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân mua TPDN riêng lẻ, xếp hạng tín nhiệm bắt buộc và giảm thời gian phân phối trái phiếu.

Hoàng Kiều