|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá phân bón hôm nay 17/2: Phân urê và kali bột tiếp tục đi ngang

07:00 | 17/02/2024
Chia sẻ
Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (17/2) chưa có biến động mới tại khu vực miền Trung và Tây Nam Bộ. Trong đó, phân urê Phú Mỹ đang có mức giá thấp nhất tại miền Tây Nam Bộ là 490.000 - 520.000 đồng/bao.

Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Trung

Xem thêm: Giá phân bón hôm nay 19/2

Ghi nhận hôm nay (17/2) cho thấy, giá phân bón tại khu vực miền Trung không có điều chỉnh mới so với ngày 15/2.

Theo đó, phân lân Lâm Thao và Văn Điển lần lượt ghi nhận mức giá 260.000 - 280.000 đồng/bao và 280.000 - 320.000 đồng/bao.

Đồng thời, giá phân urê Ninh Bình và urê Phú Mỹ vẫn duy trì trong khoảng 530.000 - 560.000 đồng/bao và 530.000 - 570.000 đồng/bao.

Tương tự, giá bán của phân kali bột Phú Mỹ và Hà An tiếp tục niêm yết cùng mức là 630.000 - 660.000 đồng/bao.

Đối với phân NPK 16 - 16 - 8, loại Lào Cai đang được bán ra với mức giá 750.000 - 770.000 đồng/bao, loại Phú Mỹ là 750.000 - 780.000 đồng/bao và Đầu Trâu có giá là 760.000 - 790.000 đồng/bao.

Đồng thời, phân NPK 20 - 20 - 15 Song Gianh có giá dao động trong khoảng 940.000 - 960.000 đồng/bao và Đầu Trâu trong khoảng 970.000 - 1.000.000 đồng/bao.

Đơn vị tính: đồng/bao

MIỀN TRUNG

Tên loại

Ngày 17/2

Ngày 15/2

Thay đổi

Phân urê

Phú Mỹ

530.000 - 570.000

530.000 - 570.000

-

Ninh Bình

530.000 - 560.000

530.000 - 560.000

-

Phân NPK 20 - 20 - 15

Đầu Trâu

970.000 - 1.000.000

970.000 - 1.000.000

-

Song Gianh

940.000 - 960.000

940.000 - 960.000

-

Phân kali bột

Phú Mỹ

630.000 - 660.000

630.000 - 660.000

-

Hà Anh

630.000 - 660.000

630.000 - 660.000

-

Phân NPK 16 - 16 - 8

Đầu Trâu

760.000 - 790.000

760.000 - 790.000

-

Phú Mỹ

750.000 - 780.000

750.000 - 780.000

-

Lào Cai

750.000 - 770.000

750.000 - 770.000

-

Phân lân

Lâm Thao

260.000 - 280.000

260.000 - 280.000

-

Văn Điển

280.000 - 320.000

280.000 - 320.000

-

Số liệu: 2nong.vn

Giá phân bón hôm nay tại khu vực Tây Nam Bộ

So với ngày 15/2, giá phân bón tại khu vực miền Tây Nam Bộ vẫn được duy trì ổn định.

Hiện tại, mức giá thấp nhất được ghi nhận là 510.000 - 520.000 đồng/bao đối với phân urê Phú Mỹ và phân urê Cà Mau có giá cao hơn một chút là 515.000 - 530.000 đồng/bao.

Đồng thời, phân kali miểng Cà Mau đang được bán ra với mức giá 530.000 - 550.000 đồng/bao, không có thay đổi so với mức giá được ghi nhận trước đó.

Tương tự, giá phân NPK 16 - 16 - 8 Việt Nhật và hai loại Cà Mau, Phú Mỹ lần lượt đi ngang trong khoảng 660.000 - 670.000 đồng/bao và 660.000 - 690.000 đồng/bao.

Đối với phân NPK 20 - 20 - 15 Ba con cò, giá bán tiếp tục niêm yết trong khoảng 910.000 - 920.000 đồng/bao.

Song song đó, giá phân DAP Đình Vũ và Hồng Hà cũng giữ nguyên trong khoảng 760.000 - 800.000 đồng/bao và 1.100.000 - 1.130.000 đồng/bao.

Đơn vị tính: đồng/bao

TÂY NAM BỘ

Tên loại

Ngày 17/2

Ngày 15/2

Thay đổi

Phân urê

Cà Mau

515.000 - 530.000

515.000 - 530.000

-

Phú Mỹ

510.000 - 520.000

510.000 - 520.000

-

Phân DAP

Hồng Hà

1.100.000 - 1.130.000

1.100.000 - 1.130.000

-

Đình Vũ

760.000 - 800.000

760.000 - 800.000

-

Phân kali miểng

Cà Mau

530.000 - 550.000

530.000 - 550.000

-

Phân NPK 16 - 16 - 8

Cà Mau

660.000 - 690.000

660.000 - 690.000

-

Phú Mỹ

660.000 - 690.000

660.000 - 690.000

-

Việt Nhật

660.000 - 670.000

660.000 - 670.000

-

Phân NPK 20 - 20 - 15

Ba con cò

910.000 - 920.000

910.000 - 920.000

-

Số liệu: 2nong.vn

 

Phân bón miền Nam (SFG) lãi hơn 12 tỷ đồng trong quý IV/2023

Theo chuyên trang Etime, trong quý IV/2023, CTCP Phân bón miền Nam (SFG) ghi nhận doanh thu đạt 419,3 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 12 tỷ đồng.

Trong quý IV/2023, CTCP Phân bón miền Nam (SFG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 419,3 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Lãi gộp ở mức 43 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 6,6 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính quý IV giảm 72% xuống gần 6 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 66% lên gần 15 tỷ đồng, trong đó có hơn 7 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng ở mức 14,9 tỷ đồng, chi phí quản lý ở mức 10,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 33,4% và 78,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả, lãi sau thuế quý IV/2023 của SFG đạt hơn 12 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 6,7 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2023, Phân bón miền Nam ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt 1.559 tỷ đồng, giảm 22,4%; lãi trước thuế đạt 57 tỷ đồng, giảm 8,5%; lãi sau thuế đạt 56,8 tỷ đồng, tăng 12,4% so với thực hiện năm 2022.

Năm 2023, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng (giảm 26% so với năm trước) và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 20 tỷ đồng - giảm hơn 2 lần. Với kết quả trên, SFG vượt mục tiêu lãi trước thuế là 35%.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 14% so với đầu năm. Trữ tiền ở mức 570 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm mạnh 54% xuống 261 tỷ đồng.

Nợ phải trả ở mức 590,4 tỷ đồng, tăng 25,7% so với đầu năm. Vay nợ ngắn hạn tăng tới 79% lên 484 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại cuối năm 2023 đạt 653,6 tỷ đồng, tăng 5,3% so với đầu năm.

Ảnh: Bình An

Bình An