|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Gần 63.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 2 tháng đầu năm

11:05 | 29/02/2024
Chia sẻ
Theo Tổng cục Thống kê, tổng cộng có 63.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong hai tháng đầu năm, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có gần 31.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tháng 2 năm nay, cả nước có gần 8.600 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 67.300 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 50.900 lao động, giảm 36,5% về số doanh nghiệp, giảm 55,6% về vốn đăng ký và giảm 50,8% về số lao động so với tháng 1/2024.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 2,8%, số vốn tăng 2,6% và giảm 0,3% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 7,8 tỷ đồng, giảm 30% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, cả nước còn có hơn 5.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 61,3% so với tháng trước và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2023. 

 Số doanh nghiệp thành lập mới theo từng tháng. (Nguồn số liệu: TCTK, Hạ An tổng hợp).

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, cả nước có hơn 22.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 218.700 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 154.300 lao động, tăng 12,4% về số doanh nghiệp, tăng 32,8% về vốn đăng ký và tăng 29% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2024 đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2023. Nếu tính cả 300.900 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 6.331 doanh nghiệp tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2024 là 519.600 tỷ đồng, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước có gần 19.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2024 lên gần 41.100 doanh nghiệp, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có hơn 20.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 2 tháng đầu năm 2024 có 236 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước; 5.300 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 12,1%; 16.600 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 12,4%.  

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. (Nguồn số liệu: TCTK, Hạ An tổng hợp).

Cũng trong tháng 2, có 5.146 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 88,3% so với tháng trước và tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2023; có 2.153 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 72,4% và giảm 18,3%; có 1.506 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 30,4% và tăng 29%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 49.300 doanh nghiệp, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước; 10.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 6,5%; gần 3.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 14,5%.

Như vậy, tổng cộng có 63.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong hai tháng đầu năm, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có gần 31.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

 

Hạ An