|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Gần 35.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại trong 9 tháng

10:38 | 29/09/2020
Chia sẻ
Theo khảo sát xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo thì có 45,6% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên trong quí IV, 35,4% số đó cho rằng tình hình kinh doanh sẽ ổn định và 19% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn so với quí III.

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và trùng vào tháng Bảy âm lịch nên riêng tháng 9/2020 cả nước có 10.300 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng kí là 203.300 tỉ đồng; giảm lần lượt 23% và gần 30% so với tháng trước. Số lao động đăng kí là 83.000 lao động, giảm 13,8% so với tháng 8.

Tính chung 9 tháng, cả nước có gần 99.000 doanh nghiệp đăng thành lập mới, giảm 3,2% so với cùng kì năm 2019 nhưng tổng số vốn đăng  lại tăng 10,7% lên hơn 1,428 triệu tỉ đồng. Tổng số lao động đăng là 777.900,  giảm 16,3% so với cùng kì năm trước. 

Vốn đăng bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đạt 14,4 tỉ đồng, tăng 14,4% so với cùng kì năm trước. 

Nếu tính cả hơn 2,17 triệu tỉ đồng vốn đăng tăng thêm của 29.500 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm nay là hơn 3,6 triệu tỉ đồng, tăng 19,2% so với cùng kì năm trước. 

Bên cạnh đó, còn có 34.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,5% so với 9 tháng năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên 133.600 doanh nghiệp, tăng 2,9% so với cùng kì năm trước.

Trong 9 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 38.600 doanh nghiệp, tăng 81,8% so với cùng năm trước; 27.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 2,4%; gần 12.100 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,1%; 36.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng , tăng 39,6%.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quí III/2020 cho thấy có 32,2% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quí III tốt hơn quí II; 31,9% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 35,9% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định

Dự kiến quí IV/2020 so với quí III/2020, có 45,6% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 19% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35,4% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Hoàng Kiều