Doanh nghiệp

FPT: Lãi trước thuế 10 tháng gần 4.000 tỉ đồng, vượt cả năm 2018

16:41 | 14/11/2019

Chia sẻ

Trong đó, thị trường nước ngoài mang về cho công ty 1.546 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 31,5% so với cùng kì năm 2018.

CTCP FPT (Mã: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2019 với doanh thu hợp nhất đạt 22.007 tỉ đồng, tăng 19,8% so với cùng kì; lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 3.994 tỉ đồng, tăng trưởng 26,5% và vượt kết quả 3.858 tỉ đồng cả năm 2018.

Với kết quả trên, FPT đã thực hiện được 83% kế hoạch doanh thu và 90% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2019.

FPT cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2019, thị trường nước ngoài mang về cho công ty 9.246 tỉ đồng doanh thu (tăng 28,1%) và 1.546 tỷ đồng LNTT (tăng 31,5%). Tỉ trọng doanh thu và LNTT thị trường nước ngoài đóng góp lần lượt đạt 42% và 39% vào kết quả hợp nhất của công ty (10 tháng 2018 lần lượt là 39% và 37%).

fpt

Cơ cấu doanh thu 10 tháng đàu năm 2019 của FPT. Nguồn: FPT.

Khối công nghệ tăng trưởng 40%, chủ yếu đến từ thị trường nước ngoài

Về cơ cấu lợi nhuận, LNTT khối công nghệ đạt 1.707 tỉ đồng, tăng trưởng 40%, chủ yếu đến từ thị trường nước ngoài.

Trong đó, doanh thu và LNTT mảng dịch vụ CNTT tại nước ngoài tăng lần lượt 31,4% và 35,6%; tỉ suất LNTT đạt 16,4%, tăng nhẹ so với cùng kì năm 2018. Các thị trường tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu ổn định, đặc biệt là thị trường Mỹ.

Đối với mảng dịch vụ CNTT trong nước, doanh và LNTT lần lượt tăng 8,6% và 69,8% so với cùng kì; tỉ suất LNTT đạt 7,4%, cải thiện so với cùng kì năm 2018.

Khối viễn thông tăng trưởng 16,4%

Doanh thu 10 tháng khối viễn thông đạt 8.458 tỉ đồng, tăng trưởng 16,4% so với cùng kì, chủ yếu đến từ dịch vụ viễn thông. 

Cụ thể, dịch vụ viễn thông ghi nhận doanh thu và LNTT lần lượt tăng 16,7% và 19,4% so với cùng kì. Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ internet băng thông rộng tới các cá nhân và hộ gia đình ghi nhận tăng trưởng 13,3% lên 4.969 tỉ đồng nhờ tăng trưởng tốt thuê bao internet.

Trong khi đó, mảng dịch vụ quảng cáo trực tuyến không mấy khởi sắc với doanh thu và LNTT lần lượt tăng 12,4% và 0,4% so với cùng kì.

Đối với mảng giáo dục, FPT không nêu số liệu cụ thể về kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số học sinh toàn khối giáo dục đạt 49.000 người, tăng 34% so với cùng kì.

Sơn Tùng