|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Doanh thu mảng kinh doanh cốt lõi của FPT tăng trưởng hơn 20%

16:39 | 31/10/2019
Chia sẻ
Mảng công nghệ thông tin và viễn thông, đạt doanh thu 18.630 tỉ đồng sau 9 tháng đầu năm, tăng trưởng 20%; lợi nhuận trước thuế đạt 2.766 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kì.
truong-gia-binh

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT

Theo số liệu từ báo cáo tài chính, trong quí III, CTCP FPT (Mã: FPT) đạt doanh thu thuần 7.104 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kì năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện từ 38% lên 39%.

Cùng với doanh thu, chi phí bán hàng của FPT tăng 10% và chi phí quản lí doanh nghiệp tăng 14%. Yếu tố tỷ giá làm ảnh hưởng đáng kể đến cả doanh thu và chi phí tài chính của FPT trong kì, bên cạnh đó lãi vay của công ty này cũng tăng thêm 63%. 

Kết quả, FPT đạt mức lãi ròng 1.160 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kì, riêng phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 960 tỉ đồng. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, FPT đạt tổng doanh thu 19.597 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kì. Theo cơ cấu, doanh thu mảng viễn thông đạt 7.133 tỉ đồng, tăng 17%; doanh thu xuất khẩu phần mềm 7.796 tỉ đồng, tăng gần 30%; doanh thu giải pháp phần mềm 3.273 tỉ đồng, tăng 9% và doanh thu nội dung số 428 tỉ đồng, tăng 13%. 

Tổng doanh thu mảng công nghệ thông tin và viễn thông, hoạt động kinh doanh cốt lỗi của FPT đạt 18.630 tỉ đồng, tăng 20%. Lợi nhuận trước thuế của nhóm này đạt 2.766 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kì. 

Báo cáo của FPT cũng cho thấy hoạt động đầu tư và giáo dục đem về doanh thu 1.200 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.107 tỉ đồng, tăng 77%; nhưng lợi nhuận này bị loại trừ hợp nhất 1.365 tỉ đồng. Như vậy, phần lợi nhuận thực tế đóng góp từ mảng đầu tư và giáo dục vào kết quả cuối cùng của FPT đạt 742 tỉ đồng, tăng 34%. 

FPT hiện đầu tư vào 4 công ty liên kết gồm CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) nắm 46,53%; CTCP Synnex FPT nắm 48%; CTCP Chứng khoán FPT (FPTS) nắm 20% và CTCP Quản lý quỹ Đầu tư FPT nắm 25%. Tổng giá trị đầu tư tại thời điểm kết thúc quí III ở mức 1.880 tỉ đồng. Ngoài ra FPT còn đầu tư 894 tỉ đồng vào đơn vị khác không được thiết minh trong các báo cáo tài chính, nhiều khả năng chính là mảng giáo dục. Trong 9 tháng, các công ty liên doanh, liên kết chia về cho FPT phần lợi nhuận hơn 338 tỉ đồng. 

Tổng tài sản cuối kì của FPT đạt gần 32.300 tỉ đồng, trong đó giá trị tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn 9.536 tỉ đồng (chiếm gần 30%). 9 tháng đầu năm, FPT tăng cường đầu tư vào các công trình xây dựng dở dang, gồm FPT Tower 938 tỉ đồng, Đại học FPT tại TP HCM 422 tỉ đồng và các công trình khác 421 tỉ đồng. 

Trong kì, công ty cũng tăng dùng nợ vay ngắn hạn với tổng giá trị vay gần 10.600 tỉ đồng, tăng 23% so với năm ngoái. Điều này khiến chi phí lãi vay tăng và nợ vay ngắn hạn cuối kì ở mức 8.217 tỉ đồng, tăng gần 25% so với đầu năm.  

Đông A

Chứng khoán năm 2024 được dự báo tăng lên 1.300 - 1.350 điểm
Cơ sở để Chứng khoán MB (MBS) đưa ra kịch bản này là lãi suất điều hành của Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 11 sau đó giảm từ quý III/2024, mặt bằng lãi suất trong nước giữ nguyên như hiện tại hoặc giảm thêm 50 điểm cơ bản.