|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

FLC nói gì khi chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên?

10:15 | 07/07/2023
Chia sẻ
Tập đoàn FLC cho biết chưa chuẩn bị đầy đủ tài liệu họp, trong đó bao gồm báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 do tập đoàn và Công ty Kiểm toán UHY chưa đạt sự đồng thuận về ý kiến kiểm toán.

 Ảnh tư liệu: Song Ngọc.

CTCP Tập đoàn FLC (Mã: FLC) vừa có văn bản giải trình về việc chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

Tập đoàn cho biết, hiện tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 chưa được phát hành do FLC và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY chưa đạt sự đồng thuận giữa hai bên về ý kiến kiểm toán.

"Do đó FLC chưa thể phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và cũng chưa có cơ sở để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022", văn bản trình bày.

Đây là nguyên nhân khiến FLC chưa thể chuẩn bị được đầy đủ tài liệu họp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022, cũng như chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo quy định.

Hiện nay, FLC đang cùng UYH thực hiện các thủ tục bổ sung làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 để làm cơ sở triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Sau khi tổ chức xong, FLC sẽ tiến hành công việc tiếp theo theo quy định pháp luật để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo thời gian sớm nhất.

Tập đoàn FLC và Công ty Kiểm toán UHY từng dự kiến công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 vào ngày 30/4/2023, sau đó đơn vị này xin dời lịch đến trước ngày 26/5. Thế nhưng hiện tại vẫn không thể giữ lời cam kết.

Tính đến nay, FLC cũng chưa công bố báo cáo thường niên 2021, báo cáo tài chính bán niên soát xét 2022, báo cáo tài chính quý IV/2022, chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 (FLC đã hai lần tổ chức thành công đại hội cổ đông bất thường vào các ngày 2/7/2022 và 4/3/2023).

Theo dự định, sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên 2021, Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC sẽ triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức vào tháng 8/2023.

Tại đại hội này, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022. Sau đó, FLC sẽ làm việc với công ty kiểm toán để cho ra báo cáo năm 2022 đã được kiểm toán, dự kiến vào tháng 11/2023.

Minh Hằng