Tài chính

Eximbank đặt kế hoạch lãi nghìn tỉ trong năm 2019, không đề cập đến vấn đề nhân sự trong nội dung ĐHCĐ

14:31 | 12/04/2019

Chia sẻ

Năm 2019, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 1.077 tỉ đồng (đã trích lập hơn 900 tỉ đồng dự phòng trái phiếu VAMC) tăng 30% so với năm 2018. Ngân hàng không được phép chia cổ tức năm 2018 do còn trái phiếu VAMC kì hạn 10 năm.
Eximbank đặt kế hoạch lãi nghìn tỉ trong năm 2019, không đề cập đến vấn đề nhân sự trong nội dung ĐHCĐ - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Ảnh: Eximbank).

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 26/4 tại TP HCM.

Đáng chú ý, trong nội dung đại hội không đề cập đến bất cứ thông tin nào liên quan đến việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của ngân hàng.

Không được chia cổ tức năm 2018

Năm 2018, các chỉ tiêu tài chính của Eximbank đều tăng trưởng so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.731 tỉ đồng nhưng do trích lập dự phòng trái phiếu VAMC hơn 900 tỉ đồng nên lợi nhuận theo báo cáo giảm xuống còn 827 tỉ đồng.

Tỉ lệ vốn ngắn hạng cho vay trung dài hạn của Eximbank tại cuối năm 2018 là 33,89%, hệ số an toàn vốn (CAR) hợp nhất đạt 15,05% cao hơn khá nhiều so với mức qui định của NHNN là 9%.

Trong năm nay, Eximbank tiếp tục không chia cổ tức cho năm tài chính 2018 do ngân hàng vẫn còn một lượng trái phiếu đặc biệt có thời hạn gốc là 10 năm (đối với các trái phiếu phát hành từ năm 2015 trở về trước) theo phê duyệt của NHNN.

Theo qui định tại Thông tư số 08: "TCTD được NHNN chấp thuận gia hạn thời gian trái phiếu đặc biệt không được chia cổ tức để tạo nguồn xử lí nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt được thanh toán".

Bên cạnh đó, đại hội sẽ thực hiện thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT của ngân hàng với mức dự kiến là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất và không thấp hơn 15 tỉ đồng.

Đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế vượt mốc 1.000 tỉ đồng, tăng 30% so với năm trước

Cho năm 2019, ngân hàng đặt kế hoạch tăng tổng tài sản 18,6% lên 181.000 tỉ đồng, trong đó dư nợ cấp tín dụng tăng 11% đạt 115.570 tỉ đồng, đây cũng là con số tăng trưởng tín dụng được NHNN cấp đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.077 tỉ đồng sau khi đã trích lập hơn 900 tỉ đồng dự phòng trái phiếu VAMC, tăng 30% so với năm 2018.

Ngân hàng cho biết nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi, Eximbank sẽ xin phép NHNN điều chỉnh tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Eximbank đặt kế hoạch lãi nghìn tỉ trong năm 2019, không đề cập đến vấn đề nhân sự trong nội dung ĐHCĐ - Ảnh 3.

Eximbank đặt kế hoạch lãi nghìn tỉ trong năm 2019, không đề cập đến vấn đề nhân sự trong nội dung ĐHCĐ - Ảnh 4.

Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ Eximbank

Diệp Bình

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

CHỌN