Hàng hóa

EVN kiến nghị không kéo dài thời điểm áp dụng cơ chế giá điện cố định cho điện gió

09:19 | 28/07/2020

Chia sẻ

Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) gửi văn bản Thủ tướng về việc góp ý đề xuất kéo dài thời điểm áp dụng cơ chế giá điện cố định cho các dự án điện gió.

Theo đó, EVN kiến nghị Thủ tướng xem xét giao chủ đầu tư các dự án điện gió thực hiện đầu tư các dự án lưới điện đồng bộ đấu nối điện gió vào lưới điện quốc gia để đảm bảo tiến độ vận hành thương mại và khả năng giải tỏa công suất của dự án điện gió.

EVN cho rằng điều này sẽ đảm bảo truyền tải công suất của các dự án điện gió và hướng tới cơ chế đấu thầu, đảm bảo minh bạch, tăng tính cạnh tranh, góp phần giảm giá mua từ các dự án điện gió.

Bên cạnh đó, EVN cũng kiến nghị Thủ tướng xem xét không kéo dài thời điểm áp dụng cơ chế giá điện cố định cho các dự án điện gió tại Quyết định số 39/2018 ngày 10/9/2018 của Chính phủ.

Hiện tại cơ chế đấu thầu, đấu giá áp dụng cho điện mặt trời thỏa mãn các điều kiện liên quan tại Quyết định số 13/2020 ngày 6/4 của Thủ tướng về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam hiện được Bộ Công Thương xây dựng và báo cáo Thủ tướng. 

Đồng thời Thủ tướng cũng đã giao Bộ Công Thương hoàn thiện trình lại Chính phủ trước ngày 10/7 để thực hiện vào đầu năm 2021.

Do vậy, cơ chế đấu thầu/đấu giá áp dụng cho các dự án điện gió có thể học tập kinh nghiệm từ cơ chế đầu thầu, đấu giá áp dụng cho các dự án điện mặt trời vào cuối năm 2021 (thời điểm hết hiệu lực của giá FIT áp dụng cho điện gió hiện nay)

H.Mĩ