Doanh nghiệp

Eurowindow đặt mục tiêu doanh thu gần 4.678 tỉ đồng năm 2019, tăng trưởng 11%

16:39 | 12/06/2019

Chia sẻ

Trong đó, Hà Nội và TP HCM sẽ là hai thị trường trọng điểm của Eurowindow với kế hoạch lần lượt 2.268 tỉ đồng và 1.855 tỉ đồng.

Cuối tháng 5 vừa qua, Công ty Cổ phần Eurowindow tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tham dự có 24 cổ đông, đại diện cho hơn 75.000 cổ phần, chiếm 99,43% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội năm nay thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu 4.678 tỉ đồng, tăng 11% so với năm 2018. Trong đó, chỉ tiêu đối với thị trường TP Hà Nội là 2.268 tỉ đồng, thị trường TP Đà Nẵng 554 tỉ đồng và thị trường TP HCM là 1.855 tỉ đồng. Eurowindow đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 358 tỉ đồng, tăng trưởng 25%.

20180619_01

Tòa nhà văn phòng Eurowindow tại số 2 Tôn Thất Tùng, TP Hà Nội

Mục tiêu của công ty là cải thiện các dòng sản phẩm hiện tại, phát triển thêm các dòng sản phẩm mới; Eurowindow cũng sẽ xem xét nghiên cứu phương án hợp tác đầu tư mở rộng nhà máy đùn nhôm tại Việt Nam.

Dựa trên nhu cầu sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; nhằm tiếp tục đầu tư mở rộng dây chuyển sản xuất tại kho 2 ha, chuẩn bị đầu tư nhà máy mới tại Lô 15 ha phục vụ sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo và đầu tư vào thị trường Myanmar. Tại đại hội, các cổ đông công ty đã nhất trí phương án giữ lại lợi nhuận để đầu tư, tăng vốn chủ sở hữu thông qua việc phát hành cổ phiếu, mức vốn điều lệ của Eurowindow dự kiến sẽ tăng lên 1.200 tỉ đồng.

Với vai trò là cổ đông nắm giữ gần 30% cổ phần của Eurowindow, tham dự Đại hội, đại diện Tập đoàn Bunka Shutter bày tỏ mong muốn Ban điều hành công ty đánh giá nguyên nhân và có biện pháp thúc đẩy việc bán hàng, nâng cao doanh số theo kế hoạch đề ra. Ngoài ra, trước đề xuất của lãnh đạo công ty Eurowindow, đại diện Bunka đồng ý sẽ tích cực tìm kiếm nhân sự phù hợp để hỗ trợ quản lý nhà máy và quản lý dự án.

Năm 2018, Eurowindow đạt doanh số 4.205 tỉ đồng, tăng trưởng 30% so với năm trước đó. Trong đó, Hà Nội đạt doanh thu 2.156 tỉ đồng, Đà Nẵng đạt doanh thu 379 tỉ đồng và TP HCM đạt doanh thu 1.670 tỉ đồng. Công ty thực hiện đầu tư gần 100 tỉ đồng cho máy móc thiết bị, trên tổng số tiền 147 tỉ đồng được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Đông A

Theo Kinh tế & Tiêu dùng