|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có những điểm gì mới?

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có những điểm gì mới?

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều điểm đổi mới, trong đó hoàn thiện các quy định về giá đất theo nguyên tắc thị trường đảm bảo công khai, minh bạch; các chính sách tài chính, ngân sách, thuế,... giải quyết tình trạng đầu cơ, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang.
Nhà đất -07:41 | 27/07/2022

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)