Doanh nghiệp

Dư nợ vay dài hạn của ACV để xây nhà ga T2 Nội Bài còn hơn 11.600 tỉ đồng

12:22 | 08/04/2019

Chia sẻ

Tại 31/12/2018, dư nợ vay dài hạn của ACV ở mức 15.043 tỉ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó có 3 khoản vay ký giữa Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và ACV nhằm xây dựng Nhà ga T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài với dư nợ 11.636 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2018 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV), trong năm, ACV đã thực hiện cấn trừ các khoản phải trả nhà nước doanh thu thu hộ liên quan đến khu vay giai đoạn từ ngày 1/4/2016 đến 31/12/2017 với số tiền 1.779 tỉ đồng.

Liên quan đến cổ phần hóa, ACV cho biết, phải thu về cổ phần hóa là các chi phí phát sinh trong quá trình cổ phần hóa của Tổng công ty. Khoản phải thu này sẽ được bù trừ với các khoản phải trả Nhà nước về cổ phần hóa trước khi nộp về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp khi tổng công ty thực hiện quyết toán cổ phần hóa với các cơ quan có thẩm quyền.

Năm 2018, ACV ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 16.100 tỉ đồng, tăng 16% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 6.148 tỉ đồng, tăng 49%. 

Tại 31/12/2018, tổng tài sản đạt 53.524 tỉ đồng, tăng 9% so với đầu năm trong đó dư nợ vay dài hạn của ACV ở mức 15.043 tỉ đồng, tăng nhẹ, có 3 khoản vay ký giữa Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và ACV nhằm xây dựng Nhà ga T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài với dư nợ 11.636 tỉ đồng.

ACV đã sử dụng toàn bộ giá trị công trình xây dựng, máy móc, thiết bị và các tài sản thuộc Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài để thế chấp cho các khoản vay. Tại 31/12/2018, giá trị còn lại của tài sản thế chấp là 5.819 tỉ đồng.

Liên quan đến nhà ga T2 Nội Bài, cuối tháng 12/2018, Bộ Giao thông vận tải đã kiến nghị Thủ tướng chấp thuận không xử lý về kinh tế và trách nhiệm của các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) liên quan đến việc đấu thầu 2 gói thầu 10A, 10B nhà ga T2 Nội Bài.

Theo Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan, đơn vị này đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu và thực hiện dự án đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

Bộ Giao thông vận tải khẳng định quá trình xem xét, giải quyết, xử lý tình huống trong đấu thầu và phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu 10A, 10B đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của nhà tài trợ JICA, tuân thủ quy định pháp luật.

Dư nợ vay dài hạn của ACV để xây nhà ga T2 Nội Bài còn hơn 11.600 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 của ACV.

Bên cạnh đó, tại báo cáo tài chính, ACV còn có khoản vay tín dụng cho dự án xây dựng nhà khách Quốc tế Tân Sơn Nhất bằng nguồn vốn ODA theo hiệp định vốn giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật bản (nay là JICA). Khoản vay này được thực hiện thông qua chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển TP HCM (nay là chi nhánh Ngân hàng Phát triển TP HCM). Mục đích của khoản vay nhằm xây dựng nhà gia hành khách quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất.

Tổng số vốn vay theo hợp đồng là 22.768 triệu Yên Nhật với thời hạn cho vay và trả nợ trong 40 năm và thời gian ân hạn là 10 năm kể từ ngày Hiệp định vay vốn có hiệu lực. Khoản vay có thế chấp và chịu lãi suất cho vay là 1,6% năm tính trên số dự nợ vay. Số dư nợ vay đến 31/12/2018 là 3.557 tỉ đồng.

Về tài sản cố định hữu hình của ACV, tại 31/12/2018 giá trị còn lại gần 41.000 tỉ đồng. Trong đó nguyên giá tài sản cố định tạm tăng chờ quyết toán đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất có giá trị 21.635 tỉ đồng. ACV cho biết, giá trị của tài sản này có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả kiểm toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành hoặc phê duyệt quyết toán công trình.

Các công trình tạm tăng nhưng chưa quyết toán của ACV gồm nguyên giá tài sản cố định tăng chờ quyết toán với số tiền 21.635 tỉ đồng và công trình sửa chữa lớn với số tiền 716 tỉ đồng.


Thu Hoài