Nhà đất

Dự án Khu CNC TP HCM: Chậm nhất 30/11 bố trí tái định cư xong những hộ khiếu kiện đã đồng ý chính sách mới

08:12 | 07/08/2019

Chia sẻ

Tại dự án Khu Công nghệ cao TP HCM, đối với các hộ dân có khiếu kiện thể hiện sự đồng ý chính sách, các cơ quan có thẩm quyền sẽ hoàn thiện pháp lí, hoàn chỉnh hạ tầng các khu tái định cư để bố trí nền tái định cư chậm nhất ngày 30/11/2019 nhằm sớm ổn định đời sống của người dân.

Hỗ trợ đặc thù 49 trường hợp có khiếu nại là 1/4 nhiệm vụ còn lại

Tại buổi họp báo chiều qua, UBND TP HCM vừa thông tin chính thức về tiến độ, kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ và kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về dự án Khu Công nghệ cao (CNC) TP HCM.

photo-1-15649297787031739523341

Khu Công nghệ cao TP HCM được thành lập ngày 24/10/2002, là một trong ba Khu Công nghệ cao quốc gia do Chính phủ thành lập. (Ảnh: Tiền Phong)

Cụ thể, ngay từ khi có Kết luận của Thanh tra Chính phủ (tháng 3/2017) và Thông báo của Văn phòng Chính phủ (tháng 8/2017), UBND TP HCM đã chỉ đạo Sở ngành và các đơn vị liên quan tham mưu cho thành phố thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Đồng thời, thành phố cũng đã thành lập ngay Tổ Công tác liên ngành do Chủ tịch UBND quận 9 làm Tổ trưởng.

Tổ Công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát hồ sơ bồi thường, điều kiện, hoàn cảnh, mời tiếp xúc và ghi nhận nguyện vọng của 49 trường hợp khiếu nại, tố cáo theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Từ đó đề xuất chính sách hỗ trợ theo hướng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tổ Công tác cũng cần đề xuất chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị thu hồi đất trong phần diện tích 40,997 ha nằm trong ranh qui hoạch dự án Khu CNC TP theo đúng qui định pháp luật tại thời điểm tháng 4/2007.

Đến nay, UBND TP đã thực thực hiện xong 4/8 nội dung. Đó là việc tổ chức công bố công khai quy hoạch Khu CNC; rà soát kiểm tra việc hoán đổi "1.111,5 m2 đất công" cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Minh Tuấn; rà soát kêu gọi đầu tư và tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có sai phạm liên quan.

Còn lại 4/8 nội dung đang tiếp tục tập trung giải quyết. Đó là việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất thuộc phần diện tích 40,997 ha, chính sách hỗ trợ đặc thù đối với 49 trường hợp có khiếu nại, tố cáo; thực hiện đối với 8 dự án tái định cư; sử dụng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng vào các khoản chi phí của Ban Quản lý dự án Khu CNC và việc thu hồi số tiền tạm ứng để hoàn trả ngân sách.

Sớm trả tiền bổ sung cho các hộ bị thu hồi đất trong phần diện tích 40,997 ha

Về kết quả tiếp xúc, đối thoại với các hộ dân có khiếu nại, tố cáo thuộc dự án, UBND TP HCM thông tin, từ khi có phát sinh khiếu nại, tố cáo của công dân, Thường trực UBND TP đã nhiều lần tiếp xúc, đối thoại với công dân.

Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo Chủ tịch UBND quận 9 tổ chức hơn 30 buổi tiếp từng hộ dân để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, đồng thời xin ý kiến của các hộ dân bị thu hồi đất về dự kiến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sau đó, Chủ tịch UBND TP đã tổ chức 3 buổi tiếp các hộ dân để công bố chính sách và tiếp tục lắng nghe ý kiến của các hộ dân.

Theo đó, đa số hộ dân đã đồng ý với chính sách hoặc có đề nghị bổ sung thêm, tuy nhiên còn một vài trường hợp chưa đồng thuận với nội dung chính sách.

Tại các buổi tiếp dân, Chủ tịch UBND TP đã thay mặt cho chính quyền thành phố nhận trách nhiệm với các hộ dân về những sai sót trong quá trình thực hiện dự án Khu CNC như Thanh tra Chính phủ đã kết luận.

Đối với các hộ dân bị thu hồi đất trong phần diện tích 40,997 ha nằm trong ranh qui hoạch dự án Khu CNC, thành phố sẽ khẩn trương hoàn thiện pháp lí để sớm chi trả tiền bổ sung cho các hộ dân trong thời gian tới.

Đối với các hộ dân có khiếu kiện thể hiện sự đồng ý chính sách, các cơ quan có thẩm quyền của thành phố sẽ hoàn thiện pháp lí, hoàn chỉnh hạ tầng các khu tái định cư để triển khai bố trí nền tái định cư chậm nhất là 30/11/2019 nhằm sớm ổn định đời sống của người dân.

Đồng thời, UBND TP sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hộ dân ngay cả sau khi được nhận nền tái định cư.

Đối với các hộ dân có khiếu kiện nhưng chưa đồng thuận chính sách, thành phố sẽ tiếp thu ý kiến của các hộ để tiếp tục nghiên cứu, trao đổi thêm với những cơ quan có thẩm quyền để trả lời cho người dân.

Đối với các ý kiến của các hộ dân thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên, thành phố sẽ tổng hợp báo cáo xin ý kiến trả lời của các cơ quan Trung ương.

Lãnh đạo thành phố khẳng định, Thành ủy và lãnh đạo thành phố luôn chia sẻ với những khó khăn của các hộ dân phải di dời để thực hiện Khu CNC quận 9; đồng thời, luôn tôn trọng, quan tâm đến quyền lợi hợp pháp và vận dụng tối đa quy định pháp luật hướng có lợi nhất cho người dân bị thu hồi đất thuộc dự án (đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng).

Lãnh đạo thành phố cam kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách cho các hộ dân và sẽ quan tâm tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

N. Lê