|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Dự án condotel, officetel chưa có 'thân phận' sẽ được các địa phương rà soát

11:26 | 02/01/2024
Chia sẻ
Bộ TNMT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú... theo đúng quy định.

(Ảnh minh họa: Báo Khánh Hòa).

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng và cấp Giấy chứng nhận tại các dự án có kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở. 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) chủ trì rà soát, thống kê đầy đủ số lượng các trường hợp công trình xây dựng thuộc dự án kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở như căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ… đến nay thủ tục về đất đai chưa đảm bảo, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình gắn liền với đất (Giấy chứng nhận).

Việc này nhằm hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư dự án thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định, gửi Sở TNMT kiểm tra, tham mưu giải quyết và cấp Giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ TNMT.

Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Xây dựng được giao phân loại các dự án có kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở chưa thực hiện đầy đủ, chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, về xây dựng, về kinh doanh bất động sản để hướng dẫn chủ đầu tư dự án thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

"Trường hợp có vướng mắc hoặc quy định của pháp luật còn chưa rõ thì chủ động báo cáo các bộ, ngành có liên quan để xem xét, hướng dẫn giải quyết", văn bản nêu rõ.

Trước đó, ngày 22/12/2023, Bộ TNMT có Công văn số 10829 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản. 

Văn bản nêu rõ, hiện nay, theo phản ánh của một số địa phương và trên các phương tiện thông tin đại chúng thì còn nhiều trường hợp căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ… chưa được cấp Giấy chứng nhận, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan, ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường bất động sản.

Bộ TNMT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, thống kê đầy đủ số lượng các trường hợp công trình xây dựng thuộc dự án bất động sản như: căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ (officetel)…. chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho các loại hình căn hộ nói trên theo đúng quy định. Tổng hợp, phân loại dự án chưa thực hiện đầy đủ, thực hiện chưa đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, về xây dựng, về kinh doanh bất động sản và pháp luật về đất đai; trong đó, làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của từng cơ quan ở địa phương để chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, trường hợp chưa rõ hoặc vượt thẩm quyền thì báo cáo các Bộ, ngành có liên quan để xem xét, giải quyết. 

Ngoài ra, các địa phương tổng hợp, phân loại dự án có vướng mắc trong tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, về xây dựng, về kinh doanh bất động sản và pháp luật về đất đai; trong đó nêu rõ lý do vướng mắc, trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của từng Bộ, ngành. Đề xuất các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nêu trên.

Tại khoản 5 Điều 32 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã quy định:

“5. Đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 126, khoản 1 Điều 128 của Luật Đất đai. Chủ sở hữu công trình xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng quy định tại khoản này được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. Việc thể hiện thông tin về thửa đất trên Giấy chứng nhận phải đúng mục đích và thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật”.

 

Công Tâm