|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Doanh thu vải thiều Bắc Giang đạt hơn 4.400 tỷ đồng

07:52 | 21/07/2022
Chia sẻ
Kết thúc mùa vụ năm nay, tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ của Bắc Giang đạt hơn 6.780 tỷ đồng. Trong đó, riêng doanh thu từ vải thiều đạt hơn 4.410 tỷ đồng.

Theo báo Bắc Giang, tính đến ngày 20/7, địa phương đã kết thúc mùa vụ vải thiều năm 2022. Giá vải bình quân chung cả vụ đạt 22.100 đồng/kg. Tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ đạt hơn 6.780 tỷ đồng, tương đương năm 2021. Trong đó, riêng doanh thu từ vải thiều đạt hơn 4.410 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ dịch vụ phụ trợ.  

Diện tích vải thiều toàn tỉnh năm 2022 đạt 28.300 ha. Theo thống kê của Sở Công Thương Bắc Giang, tổng sản lượng vải thiều đạt hơn 199.500 tấn, giảm hơn 16.200 tấn so với năm 2021 nhưng cao hơn dự kiến gần 20.000 tấn.

Trong đó, vải sớm đạt hơn 61.000 tấn, tăng hơn 2.200 tấn so với năm 2021; vải chính vụ đạt hơn 138.500 tấn, giảm hơn 18.500 tấn. Sản lượng vải thiều xuất khẩu đạt khoảng 80.000 tấn, chiếm hơn 38% tổng sản lượng.

Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 116 triệu USD, đạt 94% trong đó, kim ngạch xuất khẩu từ vải thiều đạt 75,4 triệu USD, còn lại là kim ngạch xuất khẩu từ dịch vụ phụ trợ. 

Cũng theo báo Bắc Giang, vải thiều ngày càng chiếm lĩnh ở thị trường cao cấp, khó tính. Đơn cử, năm nay, hơn 50 tấn được tiêu thụ tại Mỹ (năm 2021 là 5 tấn); Nhật Bản, EU, Hàn Quốc... hơn 100 tấn, tăng gấp đôi so với vụ trước.

Tại thị trường truyền thống Trung Quốc, bình quân mỗi ngày có 120-150 xe vải thiều sang Trung Quốc, chiếm khoảng 70% tổng số xe nông sản xuất khẩu. Ước tính, toàn tỉnh xuất khẩu hơn 80.000 tấn vải thiều sang Trung Quốc, tăng gần gấp đôi so với kịch bản tiêu thụ. 

Như Huỳnh