Doanh nghiệp

Doanh thu Thực phẩm Cholimex (CMF) tăng 25% trong quý I

08:03 | 28/04/2021

Chia sẻ

Các chi phí được kiểm soát giúp Thực phẩm Cholimex ghi nhận lợi nhuận tăng 16% trong quý I/2021.

CTCP Thực phẩm Cholimex (mã: CMF) công bố báo tài chính quý I/2021 với doanh thu thuần đạt 579 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 77% lên 78 tỷ đồng, những chi phí còn lại đã được kiểm soát. Sau khi trừ đi các chi phí, kết thúc quý I, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 44 tỷ đồng, tăng 16%. 

Năm 2021, CMF đặt mục tiêu tổng doanh thu là 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 184 tỷ đồng. Như vậy, sau quý I, CMF thực hiện 23% kế hoạch doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Thực phẩm Cholimex (CMF) báo doanh thu tăng 25% và lợi nhuận sau thuế tăng 16% trong quý I - Ảnh 1.

Tổng hợp kết quả kinh doanh quý I/2021 của CMF. (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất CMF).

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của công ty tại ngày 31/03/2021 là 1.004 tỷ đồng, tương đương so đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi có kỳ hạn 452 tỷ đồng, chiếm 45% tổng tài sản.

Tổng nợ phải trả của CMF tính đến cuối quý I là 416 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm và chiếm 41% tổng nguồn vốn. Vay và nợ thuê tài chính xấp xỉ 89 tỷ đồng. Cuối kỳ, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 588 tỷ đồng. Trong đó vốn chủ sở hữu 588 tỷ đồng, luỹ kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 339 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu CMF hiện đang giao dịch quanh mức 132.600 đồng/cp (27/4/2021), đi ngang và dường như không có thanh khoản kể từ 13/4/2021.

Doanh thu Thực phẩm Cholimex (CMF) tăng 25% trong quý I - Ảnh 2.

Diễn biến giá cổ phiếu của CMF. (Nguồn: TradingView).

Huyền Trâm