Doanh nghiệp

Doanh thu quý III tăng kỉ lục, Thép Nam Kim chi cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 10%

15:04 | 04/11/2017

Chia sẻ

Quý III/2017, Thép Nam Kim đạt lợi nhuận ròng 206  tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đạt 557 tỷ đồng, tăng 23%, hoàn thành 93% kế hoach năm. Ngày 21/12/2017, công ty dự tính chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%.
doanh thu quy iii tang ki luc thep nam kim chi co tuc dot 12017 bang tien ty le 10
CTCP Thép Nam Kim

Ngày 17/11/2017, CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cỗ phiếu nhận 1.000 đồng) cho đợt 1/2017. Thời gian thanh toán vào ngày 21/12/2017.

Trong quý III/2017, NKG ghi nhận tăng trưởng mạnh cả doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể:

Doanh thu thuần quý III đạt 3.810 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao kỉ lục từ trước tới nay. Chi phí bán hàng, chí phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính đều tăng trong quý; trong đó, chi phí lãi vay tăng mạnh lên gần 71 tỷ đồng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 206 tỷ đồng, tăng gần 40%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt gần 9.300 tỷ đồng, tăng tới 43%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 557 tỷ đồng, tăng 23%. Với kết quả này công ty đã hoàn thành gần 93% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

doanh thu quy iii tang ki luc thep nam kim chi co tuc dot 12017 bang tien ty le 10
Cơ cấu cơ đông tính đến ngày 31/12/2016 (nguồn: Báo cáo thường niên 2017)

Theo cơ cấu cổ đông của công ty, hiện chủ yếu là cổ đông trong nước với số lượng cổ phiếu năm giữ hơn 48 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,71%, trong đó chủ yếu là cổ đông cá nhân.

doanh thu quy iii tang ki luc thep nam kim chi co tuc dot 12017 bang tien ty le 10
Danh sách cổ đông lớn tính đến ngày 31/12/2016 (nguồn: Báo cáo thường niên 2017)

Cổ đông lớn nhất là ông Hồ Minh Quang, hiện đang là chủ tịch hội đồng quản trị, nắm giữ gần 9 triệu cổ phiếu, chiếm 13,57%. Tổ chức nắm giữ lớn nhất là Công ty TNHH TMDV Đầu tư P&Q, nắm giữ hơn 12,3 triệu cổ phiếu, chiếm 18,64%.

Ngày 17/10, nhóm quỹ Dragon Capital mua vào mạnh cổ phiếu NKG. Trong đó, Amersham Industries Limited đã mua vào 7,5 triệu cổ phiếu NKG, qua đó nâng số lượng NKG nắm giữ gần 8,5 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ sở hữu 6,51% và trở thành cổ đông lớn. Aquila SPC Ltd và Idris Ltd cũng mua vào tổng cộng 3 triệu cổ phiếu NKG. Như vậy, nhóm Dragon đã mua vào 10,5 triệu cổ phiếu NKG, nâng số cổ phần tăng lên 29,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 22,41%.

Sơn Tùng