|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Doanh thu phần PVEP đạt hơn 16.000 tỷ đồng sau 5 tháng

08:17 | 04/06/2023
Chia sẻ
5 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của PVEP đều vượt các chỉ tiêu do PVN giao khi duy trì hoạt động các mỏ ổn định với thời gian vận hành đạt 98% và nhu cầu khí tăng cao.

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 5 với tổng doanh thu phần PVEP là 3.437 tỷ đồng (toàn dự án là 6.951 tỷ đồng), vượt 41% kế hoạch tháng và giảm 21% so với cùng kỳ.

Nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) là 1.231 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 5 tháng đầu năm, doanh thu phần PVEP đạt 16.037 tỷ đồng (toán dự án là 32.331 tỷ đồng), giảm 20% so với cùng kỳ và thực hiện được 56% kế hoạch năm. Lãi nước chủ nhà đạt 2.375 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. 

Nộp NSNN 5 tháng đầu năm là 2.375 tỷ đồng, bằng 30% so với cùng kỳ và đạt 68% kế hoạch năm.  

 Hoạt động khai thác dầu khí của PVEP tại mỏ Chim Sáo. (Ảnh: PVEP).

Về mặt sản xuất, tổng sản lượng khai thác dầu khí trong tháng 5 là 0,32 triệu tấn quy dầu (toàn dự án là 0,63 triệu tấn quy dầu), vượt 18% kế hoạch tháng mà Tập đoần Dầu khí Việt Nam (PVN) giao. Trong đó, sản lượng dầu và condensate đạt 0,21 triệu tấn (toàn đề án 0,41 triệu tấn quy dầu). 

Luỹ kế 5 tháng, tổng sản lượng khai thác là 1,52 triệu tấn quy dầu (toàn dự án là 3,07 triệu tấn quy dầu), với sản lượng dầu và sondensate là 1,02 triệu tấn (toàn dự án: 2,02 triệu tấn).

Tháng 5, sản lượng khí bán của công ty là 107 triệu m3 (toàn đề án: 217 triệu m3), vượt 30% kế hoạch tháng PVN giao. Tính chung 5 tháng, sản lượng khí bán đạt 503 triệu m3 (toàn dự án là 1.049 triệu m3), vượt 22% kế hoạch được giao do nhu cầu khí tăng cao.  

Công ty cho biết, sản lượng khai thác dầu và khí vượt kế hoạch chủ yếu nhờ đa số các mỏ trong nước khai thác ổn định. Trong đó, PVEP đã vận hành khai thác các mỏ, dự án duy trì thời gian hoạt động trên 98%. Công ty cũng tối ưu công tác quản lý và khai thác mỏ, duy trì lưu lượng khai thác các giếng tối đa trong ngưỡng an toàn.

Bên cạnh đó, PVEP và các dự án đã tiến hành thực hiện sớm chiến dịch bắn mở vỉa cho 11 giếng mỏ Tê Giác Trắng, 5 giếng Lô PM3 CAA, bắn vỉa HST-4P để gia tăng sản lượng và tối ưu khoảng bắn vỉa đưa 9 giếng mới vào khai thác.

Các mỏ đã hoàn thành hoặc vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao tháng 5 gồm: cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Lô PM3 CAA & 46CN, Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Đại Hùng (Lô 05-1a), mỏ BRS (Lô 433a/416b)...

Trong công tác phát triển mỏ, PVEP tiếp tục công việc phát triển mỏ Đại Hùng Pha 3, mỏ Sư Tử Trắng Pha 2B (Lô 15-1), mỏ KNT&KTN (Lô 09-2/09), Lô B, mỏ Cá Voi Xanh (Lô 117-119), mỏ BRS pha 2/MOM (Lô 433a và 416b).

Trong tháng 6, PVEP đặt mục tiêu duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định với thời gian hoạt động từ 98% trở lên. Kế hoạch sản lượng khai thác trong tháng 6 là 0,27 triệu tấn quy dầu.

Đăng Nguyên

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 2 - 6/10: Tiếp tục trải qua các nhịp điều chỉnh
Nhận định thị trường chứng khoán tuần 2 - 6/10: Theo dự báo của công ty chứng khoán, trong kịch bản thận trọng, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp điều chỉnh trong các phiên tới nhằm thiết lập một mặt bằng giá vững chãi hơn với ngưỡng hỗ trợ gần được đặt quanh 1.14x và sâu hơn là 1.12x.