|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Diện tích cây mắc ca có thể tăng gấp hơn 3 lần sao với hiện tại trong 10 năm tới

21:59 | 29/09/2020
Chia sẻ
Bộ NN&PTNT xác định tiềm năng phát triển cây mắc ca đến năm 2030 khoảng 34.500 ha (tương đương gấp hơn 3 lần sao với năm 2020).

Theo Bộ NN&PTNT, năm 2020, tổng diện tích trồng Mắc ca tại vùng Tây Bắc và Tây Nguyên khoảng 9.940 ha.

Trong đó, trồng thuần loài tập trung khoảng 2.350 ha (Tây Bắc 1.800 ha; Tây Nguyên 550 ha); trồng xen với cây trồng khác khoảng 7.590 ha, chủ yếu là trồng xen trong diện tích cây cà phê, chè,…(Tây Bắc 1.650 ha; Tây Nguyên 5.940 ha).

Bộ NN&PTNT xác định tiềm năng phát triển đến năm 2030 khoảng 34.500 ha (tương đương gấp hơn 3 lần sao với năm 2020). 

Tuy nhiên, phải căn cứ vào kết quả tổng kết, đánh giá hiệu quả cây mắc ca giai đoạn đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với các địa phương định hướng quy mô sản xuất cho từng tỉnh cụ thể.

Đánh giá chung kết quả trồng thực tế của hai vùng đều vượt so với quy hoạch, nhưng vùng Tây Bắc tỷ lệ trồng thuần chiếm tới 67,5% điều đó cho thấy nhu cầu và tiềm năng trồng cây Mắc ca tập trung, thuần loài chủ yếu ở vùng Tây Bắc; trong khi đó vùng Tây Nguyên chủ yếu trồng xen canh là chính (chiếm 88,7%).

Bộ NN&PTNT dự báo đến năm 2020 trở đi, khi sản lượng quả tăng lên do diện tích cho quả tăng, nhu cầu hạt sản xuất các sản phẩm mắc ca tham gia vào thị trường thế giới, giá ở trong nước sẽ vận hành theo giá thị trường thế giới.

Khi đó, dự báo giá bán hạt khô thương mại (giá sau khi đã sơ chế, đạt độ ẩm theo quy định là 2-3%) biến động từ 60.000-80.000 đồng/kg, người trồng mắc ca có hiệu quả cao hơn so với trồng cà phê, chè, cao su,...

H.Mĩ

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.