Tài chính

ĐHĐCĐ PG Bank: Bầu mới HĐQT, Ban kiểm soát, phương án sáp nhập chính thức đang chờ NHNN phê duyệt

14:51 | 15/10/2019

Chia sẻ

Tại đại hội, các cổ đông đã thực hiện bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kì 2019 - 2020 theo danh sách đã được NHNN phê duyệt.
pgbank1

Toàn cảnh đại hội cổ đông bất thường PG Bank (Ảnh: DB)

Chiều nay (15/10), Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường.

Tại đại hội lần này, PG Bank sẽ trình lên cổ đông hai vấn đề gồm thay đổi điều lệ ngân hàng và bầu mới Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát nhiệm kì 2019 - 2020.

Theo công bố từ phía ban thư kí đại hội, tổng số cổ đông tham dư đại hội là 31 người, đại diện cho cổ đông sở hữu hơn 277 triệu cổ phiếu PG Bank, tương đương 92,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông của PG Bank tính đến thời điểm hiện tại là 7.338 cổ đông, số cổ phần sở hữu là 300 triệu cổ phiếu.

Bầu mới HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kì 2019 - 2020

Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Định đã thực hiện công bố danh sách thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt.

Ông Định cho biết  NHNN đã phê duyệt số lượng thành viên của HĐQT là 9 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập và Ban kiểm soát có 3 thành viên. 

Danh sách các thành viên HĐQT được bầu cử gồm: 

1. Ông Nguyễn Quang Định: Chủ tịch HĐQT

2. Ông Trần Ngọc Năm

3. Ông Lưu Văn Tuyển

4. Ông Nguyễn Mạnh Hải

5. Ông Đinh Thành Nghiệp

6. Ông Lý Vinh Quang

7. Ông Lê Minh Quốc

8. Ông Nguyễn Tiến Dũng

9. Ông Vũ Cường - Thành viên HĐQT độc lập

Trong đó, ba ứng viên gồm ông Nguyễn Quang Định, ông Trần Ngọc Năm và ông Lưu Văn Tuyển là ba đại diện của Petrolimex. Ông Lý Quang Vinh là đại diện được HDBank đề cử.

Danh sách Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Trung

2. Bà Trần Vân Hương

3. Bà Hạ Hồng Mai

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn bộ danh sách các thành viên trên với tỉ lệ nhất trí cao (trên 92%).

HĐQT BKS PGank

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát PG Bank nhiệm kì 2019 - 2020 (Ảnh: DB)

Cùng với đó, Đại hội cũng đã thông qua việc sửa đổi điều lệ ngân hàng. PG Bank cho biết theo Điều 31 Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2010 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, các TCTD phải đảm bảo ghi nhận nội dung qui định về người đại diện theo pháp luật của TCTD.

Hiện nay, để phù hợp với thực tế vận hành cũng như định hướng, mục tiêu kinh doanh của ngân hàng, PG Bank thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật từ Tổng Giám đốc thành Chủ tịch HĐQT sẽ dẫn tới cần thiết phải sửa đổi Khoản 6 Điều 2 tại điều lệ hiện hành của ngân hàng.

HĐQT trình đại hội xem xét thông qua việc sửa đổi điều lệ tại điều khoản nêu trên để phù hợp với qui định hiện hành của pháp luật.

Phương án sáp nhập đang chờ phê duyệt

Chia sẻ về tiến trình sáp nhập hiện tại, ông Nguyễn Quang Định cho biết hiện tại PG Bank đã được NHNN chấp thuận về nguyên tắc, PG Bank cũng đã hoàn thiện hồ sơ trình NHNN phê duyệt chính thức nhưng chưa được thông qua nên tiến trình chậm lại.

"Quá trình sáp nhập kéo dài ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của ngân hàng và quyền lợi của cổ đông", ông nói.

Theo ông, việc sáp nhập vẫn đang thực hiện và không phải để vì nó mà hoạt động của ngân hàng bị chậm lại mà phải kiện toàn lại hoạt động của PG Bank.

Ông cho biết sau đại hội này, HĐQT nhiệm kì mới sẽ họp và đưa ra những quyết định để thúc đẩy quá trình tái cơ cấu của PG Bank, đảm bảo hoạt động có định hướng có tính chất lâu dài hơn. Ban lãnh đạo ngân hàng sẽ cập nhật về tiến trình sáp nhập cho cổ đông ngay khi có kết quả.

Diệp Bình