Doanh nghiệp

ĐHĐCĐ Bảo hiểm Quân đội: Mục tiêu tăng trưởng 68% lợi nhuận, niêm yết trong năm 2017

12:11 | 29/03/2017

Chia sẻ

 Năm 2017, Bảo hiểm Quân đội đặt mục tiêu doanh thu 2.150 tỷ đồng, lợi nhuận 148 tỷ đồng, tăng trưởng 68%. Tỷ suất ROE tối thiểu 13% và tỷ lệ cổ tức năm 2017 dự kiến ít nhất 8%. Công ty còn lên kế hoạch giao dịch Upcom trước ngày 15/4.
dhdcd bao hiem quan doi muc tieu tang truong 68 loi nhuan niem yet trong nam 2017
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội. (Ảnh: Trúc Minh).

Sáng ngày 29/3, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (Mã: MIC) đã tổ thức đại hội cổ đông năm 2017 tại Hà Nội thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Lộ trình tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng vào năm 2021

Trong năm 2017, MIC đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.150 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 148 tỷ đồng (tăng trưởng 68%). Đồng thời cải thiện giám sát quy trình bồi thường nhằm giảm tỷ lệ bồi thường từ 32% năm 2016 xuống dưới mức 29%. Tỷ suất ROE tối thiểu 13%, mức trả cổ tức năm 2017 dự kiến đạt ít nhất 8%.

Công ty cũng định hướng phát triển mạnh lĩnh vực Bancas, dự kiến tăng lên gấp đôi so với năm 2016 thông qua ngân hàng mẹ là MBBank, phấn đấu đạt tỷ trọng 30% doanh thu trong mảng cá nhân. Định hướng thị trường mở rộng ra phía Nam, phấn đấu doanh thu từ thị trường này chiếm 35% tổng doanh thu.

dhdcd bao hiem quan doi muc tieu tang truong 68 loi nhuan niem yet trong nam 2017
Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (Nguồn: tài liệu đại hội)

Về hoạt động đầu tư, công ty phấn đấu tổng tài sản sinh lời cuối năm đạt 1.600 tỷ đồng, doanh thu mảng đạt 100 tỷ đồng, cơ cấu danh mục đầu tư chủ yếu là các khoản đầu tư ngắn hạn và các khoản tiền gửi tại các ngân hàng.

Ngoài ra, MIC đẩy mạnh phát triển về ứng dụng công nghệ thông tin. Công ty đã lựa chọn giải pháp Core bảo hiểm, thực hiện triển khai hóa đơn điện tử, ấn chỉ điện tử, chữ ký điện tử, triển khai hệ thống giám định bồi thường online, bảo hiểm trực tuyến.

Trong giai đoạn chiến lược từ 2015 -2020 và tầm nhìn đến 2025, MIC đặt mục tiêu vào Top 5 trong lĩnh vực phi bảo hiểm vào năm 2020 và Top 3 trong năm 2025. Đại hội cũng thông qua lộ trình tăng vốn điều lệ của công ty từ 800 tỷ năm 2017 lên 2.000 tỷ năm 2021.

Đại hội đã thông qua việc đưa cổ phiếu MIC lên giao dịch trên UPCoM trước ngày 15/4/2017 và đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP HCM trong năm nay.

Năm 2016, MIC tăng vốn lên 800 tỷ, trả cổ tức 8% bằng tiền mặt

Doanh thu năm 2016 của MIC đạt 1.908 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc đạt 1.761 tỷ đồng (tăng 23,8% so với năm 2015) và gần gấp đôi so với mức tăng trưởng thị trường. Kết thúc năm 2016, MIC duy trì vị trí thứ 6 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Năm qua, MIC cũng đã thực hiện đẩy nhanh khai thác qua các kênh quân đội, Bancas, đăng kiểm. Doanh thu khai thác qua kênh quân đội đạt 490 tỷ tăng 21% so với năm trước, qua Bancas tăng 250 tỷ (tăng trưởng 84%), từ đăng kiểm đạt 57 tỷ đồng (tăng trưởng 18%).

Lợi nhuận ghi nhận 88 tỷ đồng, tăng trên 75% so với 2015 vượt 22% kế hoạch. Tỷ lệ cố tức năm 2016 chi trả là 8% bằng tiền mặt.

MIC cũng đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng. Quyết định này nhằm tạo điều kiện để MIC có thể tham gia tất cả các loại bảo hiểm trên thị trường đặc biệt là bảo hiểm tài sản công (thỏa mãn điều kiện vốn trên 700 tỷ).

Trúc Minh