|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

ĐHCĐ PJICO: Thông qua kế hoạch lợi nhuận giảm 43%, chia cổ tức 12%, bầu thêm Thành viên HĐQT

08:25 | 21/04/2022
Chia sẻ
Năm 2022, PJICO đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, giảm 43% so với năm 2021. Chia cổ tức tỷ lệ 12%.

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO - Mã: PGI) vừa công bố nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trong đó thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3678 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, giảm 43% so với năm 2021. Chia cổ tức tỷ lệ 12%.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, với tổng lợi nhuận sau thuế là hơn 352 tỷ đồng, công ty trích 5% quỹ dự trữ bắt buộc, 20% quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác. Sau khi trích quỹ, lợi nhuận  còn lại chưa phân phối là gần 96 tỷ đồng.

 Kế hoạch năm 2022. (Nguồn: PJICO).

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng thực hiện bầu thêm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 là bà Nguyễn Thị Hương Giang do cổ đông Petrolimex đề cử. Bà Giang (sinh năm 1975) hiện là Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Tổng Giám đốc CTCP bảo hiểm Petrolimex. Trước đó, bà Giang cũng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại PJICO.

 Quá trình công tác của bà Nguyễn Thị Hương Giang. (Nguồn: PJICO).

Phương Nga