|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đèo Cả (HHV) sắp phát hành 21,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức

07:55 | 24/05/2023
Chia sẻ
Sau đợt chia cổ tức, số cổ phiếu lưu hành của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sẽ tăng từ 307,8 triệu lên 329,3 triệu cổ phiếu.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Mã: HHV) vừa chốt ngày 8/6 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022. Tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/6.

Cụ thể, HHV sẽ phát hành hơn 21,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện là 100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới). Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 ở BCTC riêng đã kiểm toán.

Như vậy, sau phát hành, số cổ phiếu lưu hành của HHV sẽ tăng từ 307,8 triệu lên 329,3 triệu cổ phiếu. 

Về tình hình kinh doanh, ba tháng đầu năm, HHV ghi nhận 539 tỷ đồng doanh thu thuần, 83 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt là 25%, 5% so với cùng kỳ.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu 2.478 tỷ đồng doanh thu, 339 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 18%, 14% so với cùng kỳ. Như vậy, HHV đã hoàn thành được 22% kế hoạch doanh thu, 24% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về cơ cấu tài sản, tại ngày 31/3, tổng tài sản của công ty đạt 36.041 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 532 tỷ đồng.

Cuối quý I, tổng nợ vay của HHV gần 956 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 8.458 tỷ đồng bao gồm 893 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Lâm Anh