Nhà đất

Đề nghị truy thu hơn 800 tỉ đồng từ sai phạm quản lí đất đai tại Phú Quốc

14:45 | 19/05/2020

Chia sẻ

Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm của tỉnh Kiên Giang trong quá trình giao đất và cho thuê đất trên địa bàn huyện Phú Quốc thời kì 2011-2017, qua đó phải truy thu về cho ngân sách Nhà nước hơn 800 tỉ đồng.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ thời kì 2011-2017, UBND, Sở Tài Chính và Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đã xác định sai giá đất, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với hàng loạt dự án.

Cụ thể, giai đoạn 1/1/2016-31/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt không đúng thẩm quyền đơn giá đất cụ thể để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 16 dự án đầu tư.

Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang xác định sai giá đất cụ thể để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư Dự án Khu Du lịch sinh thái đảo Phú Quốc, phải truy thu về cho ngân sách Nhà nước 17,7 tỉ đồng.

UBND tỉnh Kiên Giang xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho chủ đầu tư dự án Khu Du lịch sinh thái Ngôi sao - Lucky Star Resort tại khu Cửa Cạn, Phú Quốc).

Theo đó, chủ đầu tư dự án Khu Du lịch sinh thái Ngôi Sao được ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp nông thôn chưa đúng qui định, dẫn đến Cục trưởng Cục Thuế tỉnh miễn tiền sử dụng đất cho đơn vị này chưa đúng qui định, phải truy thu về cho Ngân sách Nhà nước trên 62 tỉ đồng.

Phải truy thu hơn 800 tỉ đồng từ sai phạm miễn, giảm tiền sử dụng đất ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Khu Du lịch sinh thái Ngôi sao - Lucky Star Resort. Nguồn: ducvietjsc.vn

UBND tỉnh Kiên Giang đã cho phép gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư Tổ hợp Resort & Casino Corona Phú Quốc là không phù hợp với qui định pháp luật và phải truy thu về cho ngân sách Nhà nước 18,7 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo không phạt chậm nộp đối với chủ đầu tư Dự án Khu Du lịch sinh thái đảo Phú Quốc trái thẩm quyền, không đúng qui định của Luật Quản lý Thuế, cần phải truy thu về cho ngân sách Nhà nước trên 46 tỉ đồng.

Cục Thuế giảm 50% tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư của một số dự án trên địa bàn huyện Phú Quốc thuộc diện được giao đất trước ngày 1/7/2014 (theo Luật Đất đai năm 2003) nhưng có thời điểm bàn giao đất thực tế sau khoản thời gian này. Điều này trái qui định pháp luật và cần thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 256 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản đối với 10 dự án đầu tư khi chưa đủ điều kiện miễn, giảm, cần phải thu hồi về ngân sách Nhà nước trên 53 tỉ đồng.

Cục Thuế đã miễn tiền thuê đất theo chính sách ưu đãi đầu tư của pháp luật đối với 6 tổ chức được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Việc này không đúng qui định pháp luật và phải thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 93 tỉ đồng.

Ngoài ra, Cục Thuế không phạt chậm nộp đối với một số tổ chức có hành vi chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; tính tiền thuê đất chưa chính xác, chưa điều chỉnh đơn giá thuê đất theo qui định, cần phải thu hồi về ngân sách Nhà nước 255,4 tỉ đồng.

Kết luận của TTCP còn cho thấy, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Thẩm định giá đất xác định chi phí phát triển ước tính để làm căn cứ xác định giá đất thiếu căn cứ pháp lí đối với dự án Khu lấn biển Tây Bắc TP Rạch Giá do CTCP Tư vấn Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Theo đó, TTCP yêu cầu Sở Xây dựng thẩm tra lại chi phí phát triển dự án này, trên cơ sở đó xác định lại giá đất cụ thể làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng qui định pháp luật.

Nguyên Ngọc