|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đất Xanh Services (DXS) muốn chuyển nhượng cổ phần một công ty con

10:07 | 28/12/2022
Chia sẻ
Nếu thực hiện thành công, tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh Services tại Đất Xanh Miền Nam giảm từ 65% xuống 49%.

HĐQT CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services - Mã: DXS) vừa thông qua phương án giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam. Lý do được đưa ra là để tái cấu trúc cơ cấu sở hữu của công ty tại đơn vị.

Số cổ phần dự kiến chuyển nhượng là hơn 5 triệu, tương đương 16% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đất Xanh Miền Nam cho đối tác tiềm năng.

Nếu thực hiện thành công, tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh Services tại công ty này giảm từ 65% xuống 49%. Giá trị chuyển nhượng mỗi cổ phần tối thiểu bằng mệnh giá.

Theo tìm hiểu, cuối tháng 9/2022, Đất Xanh Services sở hữu 61 công ty con (13 công ty con trực tiếp, 48 công ty con gián tiếp). Trong đó, Đất Xanh Miền Trung là công ty con của Đất Xanh Services, được thành lập năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và môi giới bất động sản.

Từ đầu năm đến nay, Đất Xanh Services có nhiều hoạt động tăng vốn, thoái vốn ở các công ty con. Gần đây nhất, HĐQT công ty đã thông qua việc góp vốn bổ sung vào CTCP Đất Xanh Miền Trung. Tổng giá trị vốn góp bổ sung là 182,6 tỷ đồng. 

Hồi tháng 9, HĐQT công ty đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 275.000 cổ phần, tương đương 55% cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Bất động sản Plus cho một đối tác tiềm năng. Đồng thời thông qua phương án chuyển nhượng hết 63% phần vốn góp đang nắm tại CTCP Dịch vụ Nam Bộ Invest.

Còn trong tháng 5, Đất Xanh Services đã thành lập doanh nghiệp bất động sản mới ở Tiền Giang và bổ sung 362 tỷ đồng cho 5 công ty thành viên lần lượt là CTCP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc, CTCP Đất Xanh Miền Trung, CTCP Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Miền Tây, CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh Nam Trung Bộ và CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Đông.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, Đất Xanh Services ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.212 tỷ đồng tăng 6%, lãi ròng đạt 419 tỷ đồng giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu là 8.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.250 tỷ đồng. Sau ba quý, Đất Xanh Services mới hoàn thành 38% kế hoạch doanh thu và 34% kế hoạch lợi nhuận.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ DXS.

Cuối quý III, tổng tài sản của công ty đạt 17.572 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn ở ngân hàng khoảng 1.081 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, tổng nợ vay của Đất Xanh Services khoảng 2.681 tỷ đồng, chủ yếu là vay từ các ngân hàng. Vốn chủ sở hữu đạt 8.526 tỷ đồng, bao gồm 1.136 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Chốt phiên 27/12, giá cổ phiếu DXS dừng ở mức 6.250 đồng/cp, giảm 77% so với thị giá đầu năm.

 Diễn biến giá cổ phiếu DXS từ đầu năm đến nay. (Nguồn: Trading View).

Lâm Anh