Hàng hóa

Danh sách một số doanh nghiệp Brazil xuất nhập khẩu hóa chất

14:23 | 06/11/2020

Chia sẻ

Danh sách các nhà xuất nhập khẩu sản phẩm hóa chất từ Brazil để các doanh nghiệp Việt Nam tham khảo và tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Tên doanh nghiệp: Minério Mineiro Ind. e Com. Ltda

Mã số thuế CNPJ: 02986003000171

Thương hiệu: Mauricio Leão

Ngày thành lập: : 2/1/1991

Địa chỉ: Santa Rita Durão 1210 Funcionários

Thành phố - Bang: Belo Horizonte - Minas Gerais

Tel: 55 31 3225-8683 / 55 31 3225-8683

Fax: 55 31 3225-8683

Mail: mail@mineriomineiro.com.br

Tên doanh nghiệp: EBMM - Empresa Brasileira de Mineração e metalurgia Ltda

Mã số thuế CNPJ: 25363896000102

Ngày thành lập: 29/9/1988

Địa chỉ: Rua Antonio Pedro da Trindade, s/nº Jesus Silva CEP: 36305076

Thành phố - Bang: São João Del Rei - Minas Gerais

Tel: 55 32 3371-6026 / 55 32 3371-1211

Fax: 55 32 3371-1211

Mail: phx@phoenixmetais.com.br

Website: http://www.phoenixmetais.com.br/

Tên doanh nghiệp: Minas Mundo Importação e Exportação Ltda

Mã số thuế CNPJ: 06141587000135

Thương hiệu: Minas Slate

Ngày thành lập: 16/02/2004

Địa chỉ: Rua Armando Ribeiro 432 Lagoa Santo Antonio

Thành phố - Bang: Papagaio - Minas Gerais

Tel: 55 37 3274-0261 / 55 37 9117-0710

Fax: 55 37 3274-0261

Mail: sales@minasslate.com

Website: https://www.minasslate.com/

Tên doanh nghiệp: Ferro+ Mineração S/A

Mã số thuế CNPJ: 21256870000287

Thương hiệu: Ferro+

Ngày thành lập: Năm 2007

Địa chỉ: Fazenda dos Pires, s/n-BR 040-KM 595 Miguel Burnier

Thành phố - Bang: Ouro Preto - Minas Gerais

Tel: 55 37 3249-9040 / 55 37 3249-9000

Mail: renata.nogueira@jminer.com.br

Tên doanh nghiệp: AEROJET QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA

Mã số thuế CNPJ: 33152885000101

Thương hiệu : ASPA / SPRAYSET / MISS PLEEZ E OUTRAS

 Địa chỉ : R Jura s/nº Jd Primavera

Thành phố - Bang: Duque de Caxias - Rio de Janeiro

Tel: 55 21 2773 6100

Mail: aerojet@aerojet.ind.br

Website: http://www.aerojet.ind.br/

Tên doanh nghiệp: 2 RP Galvao Comercio Importacao Exportacao LTDA EPP

Mã số thuế CNPJ: 10322860000103

Thương hiệu: Aegina

Địa chỉ: Rua das Camelias s/n Lt04 Quadra 19 Loteamento Jardim 26 de Maio Sao Jose do Imbassai

Thành phố - Bang: Maricá - Rio de Janeiro

Tel: 55 21 2634 8888

Fax: 55 21 2634 8888

Mail: faleconosco@aegina.com.br

Tên doanh nghiệp : *Biobras Trading Ltda

Mã số thuế CNPJ: 08560744000172

Thương hiệu: Grupo Biobras

Ngày thành lập: 27/12/2006 

Địa chỉ : Rua Ouro Preto, 340 Sl. 202 Barro Preto

Thành phố - Bang: Belo Horizonte - Minas Gerais

Tel: 55 31 3275 2232

Mail: grupobiobras@btnmail.com.br

Website: http://grupobiobras.com.br/

Tên doanh nghiệp: Agrobras-Produtos e Serviços Ltda

Mã số thuế CNPJ : 03781612000157

Thương hiệu: Agrobras

Ngày thành lập 01/01/0001

Địa chỉ : Rua Getúlio Vargas,26 Industrial

Thành phố - Bang - Seara - Santa Catarina

Tel: 55 49 9924 3819

Mail: agrobras@btnmail.com.br

Website: http://agrobrassa.com.br/

Tên người đầu mối giao dịch - Paulo Cesar Silva

Tên doanh nghiệp : Allchem Química Indústria e Comércio Ltda

Mã số thuế CNPJ: 93153179000106

Thương hiệu: Allchem

Địa chỉ : Rua A, 5160 Distrito Industrial

Thành phố - Bang: Rio Grande - Rio Grande do Sul

Tel: 55 53 2126.3000 / 55 53 2126.3001

Fax: 55 53 2126.3002

Mail: vendas@allchem.com.br

Website: https://www.allchem.com.br/

Tên doanh nghiệp: AMERICAMVET COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Mã số thuế CNPJ: 02560079000130

Thương hiệu : Americamvet

Địa chỉ : Rua José Rissato, 196 Capão da Imbuia

Thành phố - Bang: Curitiba - Paraná

Tel: 55 41 3365-4114 / 55 41 9973-4317

Mail: vpreti@americamvet.com.br

Tên doanh nghiệp: ALGAREA MINERAÇÃO S/A

Mã số thuế CNPJ: 03627380000187

Thương hiệu: ALGAREA

Ngày thành lập: 01/01/0001

Địa chỉ: Rua Carlos Seidl nº 2/4 Caju 

Thành phố - Bang: Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Tel: 55 21 3890-6018 / 55 21 8463-1366

Fax: 55 21 3890-6018

Mail: algareasa@gmail.com

Website: www.algarea.com.br

Ánh Dương