Hàng hóa

Danh sách một số doanh nghiệp Brazil nhập khẩu phôi thép

11:40 | 06/11/2020

Chia sẻ

Danh sách một số doanh nghiệp Brazil nhập khẩu phôi thép do Liên đoàn Công nghiệp Bang Sao Paulo giới thiệu.

Thương vụ Việt Nam tại Brazil cho biết, đối với danh sách này, các doanh nghiệp trong nước khi giao dịch lần đầu với đối tác nên viết thư tiếng bằng tiếng Anh (nếu không viết bằng tiếng Bồ Đào Nha), gửi theo đường Fax trước. Các thư từ giao dịch lần sau có thể gửi Email để thuận tiện trong việc giao dịch.

Nhằm tránh rủi ro trong giao dịch, Thương vụ lưu ý các doanh nghiệp nên điều tra tư cách pháp nhân, uy tín của đối tác trước khi ký kết hợp đồng.

Ở Brazil, SERASA là một trong số các doanh nghiệp chuyên điều tra lí lịch, tài chính doanh nghiệp, cho kết quả nhanh, chính xác với lệ phí vài chục USD tuỳ theo mức độ yêu cầu điều tra.

Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tự liên hệ, viết thư trực tiếp bằng tiếng Anh, thanh toán trực tiếp lệ phí điều tra với SERASA - An Experian Company, theo Địa chỉ: Serasa - An Experian Company; Alameda dos Quimimuras, 187; Planalto Paulista, Sao Paulo- SP, 04068-900, Tel: +55 (11) 3373 7272, Fax: + 55 (11) 2847 9746, Website: www.serasa.com.br

Danh sách một số doanh nghiệp Brazil nhập khẩu phôi thép

Tên doanh nghiệpArcelorMittal  Aços Longos 
Địa chỉ BR 262 Km 3 - Anel Rodoviário
Thành phốBelo Horizonte - Minas Gerais 
Mã số bưu điện31950-640 
Quốc giaBrasil
Tel 55 31 3379 6000
Fax55 31 3379 6010
Websitewww.arcelormittal.com.br
Tên doanh nghiệpGrupo Gerdau
Địa chỉ Av. Farrapos, 1811
Thành phốPorto Alegre - RS
Quốc giaBrasil
Tel55 51 3323.2500
Websitewww.gerdau.com.br 
 
Tên doanh nghiệpV&M do Brasil
Địa chỉ Av. Olinto Meireles, 65, Barreiro. 
Thành phốBelo Horizonte, MG.
Mã số bưu điện30640-010
Quốc giaBrasil
Tel55 31 3328 2121
Fax55 31 3333 4471
Mailcontato@vmtubes.com.br
 
Tên doanh nghiệpVillares Metals
Địa chỉ Rua Alfredo Dumont Villares, 155
Thành phốSumaré  -  SP
Mã số bưu điện13178-902
Quốc giaBrasil
Tel55 19  3303 8000
Fax55 19  3303 8696
Mailmetals@villaresmetals.com.br
Websitewww.villaresmetals.com.br
 
Tên doanh nghiệpAços Villares S/A 
Địa chỉ Av. Nações Unidas, 8.501 5ºA 
Thành phốSão Paulo, SP
Mã số bưu điện05425-070
Quốc giaBrasil
Tel55 11 3094-6600
Fax55 11 3094-6524 

Địa chỉ liên hệ của Thương vụ Việt Nam tại Brazil:

Escritório Comercial da Embaixada da R.S. do Vietname no Brasil

Rua Paulo Orozimbo, No 675, Conj. 91 e 92. CEP: 01 535 - 001.

Bairro da Aclimação. Sao Paulo – SP ; Tel: (55 11) 32766776.

Fax: (55 11) 32766776. Email: ecoviet@terra.com.br ; br@moit.gov.vn

Ánh Dương