Doanh nghiệp

Đạm Hà Bắc có Tổng Giám đốc mới sau khi lỗ âm vốn

20:16 | 05/10/2019

Chia sẻ

Ngày 5/10, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc - Mã: DHB) đã tổ chức cuộc họp thứ 11 trong năm 2019..

Kết thúc cuộc họp, HĐQT Đạm Hà Bắc đã quyết định thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Ninh, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc công ty giữ chức Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 5/10/2019.

Nguyễn Đức Ninh sẽ được hưởng mức lương 17,55 triệu đồng/tháng. Thời hạn giữ chức theo quyết định này là 3 năm kể từ ngày 5/10.

ong-nguyen-duc-ninh-tong-giam-doc-dam-ha-bac

Ông Nguyễn Đức Ninh vừa được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đạm Hà Bắc (Nguồn: Tạp chí Công thương)

Trước đó, ông Đỗ Doãn Hùng, cựu Tổng Giám đốc Đạm Hà Bắc đã bị miễn nhiệm kể từ ngày 1/1/2019 trước thời hạn do những sai phạm trong quá trình triển khai Dự án mở rộng nhà máy Đạm Hà Bắc.

Ông Nguyễn Đức Ninh trên cương vị Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc công ty được giao phụ trách các chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc kể từ ngày miễn nhiệm ông Đỗ Doãn Hùng.

Hiện kinh doanh của Đạm Hà Bắc vẫn chưa hết khó khăn. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét của Đạm Hà Bắc cho thấy, trong nửa đầu năm, công ty vẫn tiếp tục lỗ sau thuế 221 tỉ đồng, tăng hơn 30% so với khoản lỗ cùng kì năm trước.

Theo đó, công ty đã lỗ luỹ kế vượt vốn chủ sở hữu, coi như mất vốn. Từ mức lỗ 675 tỉ đồng năm 2015, khoản mục này đã tăng lên thành 2.876 tỉ đồng tại thời điểm kết thúc quí II/2019, lớn hơn cả vốn góp của chủ sở hữu ở mức 2.722 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu của Đạm Hà Bắc đã chính thức âm 109 tỉ đồng.

Trong khi đó, các khoản nợ vay của Đạm Hà Bắc vẫn còn rất lớn, chiếm gần 80% tổng nguồn vốn. Kết thúc quí II/2019, công ty đang vay nợ hơn 7.440 tỉ đồng. 

Huy Nguyên