|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đã thanh tra 11 địa phương về đầu tư công, xử lý về kinh tế hơn 1.500 tỷ

14:29 | 20/10/2017
Chia sẻ
Để chấn chỉnh, hạn chế sai sót trong triển khai và chấp hành quy định về đầu tư công, trong 8 tháng đầu năm 2017 đã triển khai thanh tra tại 11 địa phương, xử lý về mặt kinh tế với tổng số tiền trên 1.500 tỷ đồng.
da thanh tra 11 dia phuong ve dau tu cong xu ly ve kinh te hon 1500 ty
Ảnh minh họa

Chính phủ vừa có Báo cáo số 472 về kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, thứ 3 Khóa XIV về chất vấn và trả lời chất vấn và tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn.

Theo đó, Báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện Nghị quyết số 44 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, về “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thế phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”: Đã chỉ đạo thực hiện, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp trên phạm vi cả nước; tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học về Báo cáo quy hoạch.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; chỉ đạo khẩn trương ban hành thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn…

Về công tác quản lý, tổ chức sản xuất, cung cấp vật tư đầu vào phục vụ cho sản xuất nông nghiệp: Đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng vật tư nông nghiệp, đồng thời, đẩy mạnh ngăn chặn, phòng chống hành vi sản xuất vật tư nông nghiệp giả, kém chất chất lượng. Chú trọng xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế chính sách đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

Trong lĩnh vực y tế: Thực hiện phương châm “Chính phủ phục vụ”, ngành y tế đổi mới quan điểm, tư duy của đội ngũ nhân viên y tế về người bệnh, quản lý chất lượng dịch vụ y tế, coi sự an toàn của người bệnh là số một, quản lý và cải tiến chất lượng là nhiệm vụ mang tính “sống còn”.

Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai các Chỉ thị về cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh, tập trung thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

Đồng thời đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; cải tiến quy trình, thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh, liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người bệnh.

Trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tổng kết 30 năm hoạt động đầu tư nước ngoài, tập trung làm rõ vấn đề nổi bật của đầu tư nước ngoài trong 5 năm từ 2013-2017 như chuyển giao công nghệ, liên kết giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Để chấn chỉnh, hạn chế sai sót trong triển khai và chấp hành quy định về đầu tư công, trong 8 tháng đầu năm 2017 đã triển khai thanh tra tại 11 địa phương, xử lý về mặt kinh tế với tổng số tiền trên 1.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn…

da thanh tra 11 dia phuong ve dau tu cong xu ly ve kinh te hon 1500 ty Phát hiện hàng loạt vi phạm về quản lý ngân sách

9 tháng qua, Bộ Tài chính thanh tra, kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý, thực hiện chính sách chế độ về ...

N.M