|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

D2D muốn nâng cổ tức tiền mặt từ 30% lên 87%

17:12 | 25/03/2024
Chia sẻ
Dù chỉ lãi 26 tỷ đồng trong năm 2023, lãnh đạo công ty vẫn đề xuất dùng thêm lợi nhuận chưa phân phối để trả cổ tức cao với tỷ lệ 87%, tương đương chi 263 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (Mã: D2D) công bố đề xuất của Hội đồng quản trị về việc chia cổ tức cho năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 87%. Con số này cao vượt trội so với mức dự kiến 30% đã thông qua hồi đầu năm ngoái.

Theo đó, cổ đông sẽ được trả 8.700 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu. Với hơn 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi cho đợt trả cổ tức này là hơn 263 tỷ đồng. 

Mức chi trả trên gây bất ngờ cho cổ đông bởi kết quả kinh doanh các năm gần đây của D2D không còn duy trì ở mức cao. Năm 2023 công ty ghi nhận doanh thu tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ lên mức 195 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng tương tự lên 26 tỷ đồng, nhưng vẫn kém xa thời đỉnh cao lãi vài trăm tỷ đồng 2019-2021.

Với lợi nhuận ở mức thấp trong nhiều năm, D2D dự kiến sẽ dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được tích lũy từ các năm trước đó để trả cổ tức đợt này. Số dự lợi nhuận chưa phân phối đến cuối 2023 là gần 460 tỷ đồng. 

 Nguồn: HL tổng hợp. 

Xây dựng kế hoạch cho năm 2024, ban lãnh đạo đề ra mục tiêu tổng doanh thu tiếp tục tăng trưởng 74% lên 369 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 44,5 tỷ đồng, cao hơn 73% so với năm liền trước. Kế hoạch chi đầu tư cơ bản gần 316 tỷ đồng.

Chính sách cổ tức dự kiến cho năm nay là 30% bằng tiền mặt, tương đương với hơn 90 tỷ dồng. Theo đó, công ty dự kiến tiếp tục lấy phần lợi nhuận chưa phân phối để trả cổ tức cao cho cổ đông.

D2D được thành lập từ năm 1992, trực thuộc Sở Xây dựng Đồng Nai. Công ty được cổ phần hóa vào năm 2005 và đưa cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE từ tháng 8/2009. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực cho thuê khu công nghiệp và phát triển khu dân cư. 

Cổ phiếu D2D đang giao dịch tại 41.500 đồng/cp, tương đương giá trị vốn hóa 1.256 tỷ đồng. 

Tổng Công ty Cổ phần phát triển khu Công nghiệp (Sonadezi) hiện là công ty mẹ nắm giữ gàn 58% vốn điều lệ D2D. Theo đó, Sonadezi có thể nhận phần lớn lượng cổ tức trong thời gian tới với khoảng 153 tỷ đồng. Tổng giám đốc Hồ Đức Thành có 16,5% cổ phần, Thành viên HĐQT Lại Thị Đài Trang sở hữu 15% và Chủ tịch HĐQT Hà Quan Dũng nắm giữ hơn 12% cổ phần. 

 

Huy Lê