Tài chính

Cuối tháng 3, tỉ lệ nợ xấu, nội bảng nợ bán cho VAMC và nợ tiềm ẩn toàn hệ thống là 5,88%

08:04 | 18/05/2019

Chia sẻ

Con số này giảm mạnh so với mức 10,08% cuối năm 2016. Tỉ lệ nợ xấu nội bảng đến cuối tháng 3/2019 giảm về 2,02%.

Cuối tháng 3, tỉ lệ nợ xấu, nội bảng nợ bán cho VAMC và nợ tiềm ẩn toàn hệ thống là 5,88% - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính từ năm 2012 đến cuối tháng 3/2019, toàn hệ thống các TCTD đã xử lí được 907,3 nghìn tỉ đồng nợ xấu đưa tỉ lệ nợ xấu nội bảng đến cuối tháng về 2,02%. Trong đó, có khoảng gần 49% nợ xấu được xử lí bằng dự phòng rủi ro, khoảng 28% nợ do khách hàng trả và xấp xỉ 17% là nợ xử lí bằng cách bán cho VAMC.

Tỉ lệ nợ xấu nội bảng, nợ bán cho VAMC chưa xử lý và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu của hệ thống TCTD đến 3/2019 ở mức 5,88%, giảm mạnh so với mức 10,08% cuối năm 2016 và mức 7,36% cuối năm 2017. 

Đáng chú ý, sau khi Nghị quyết 42 ra đời (từ 15/8/2017), đã có 227.860 tỉ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 (đến hết quí I/2019) trong đó đã bao gồm 31.000 tỉ đồng xử lí bằng cách bán cho VAMC. Đáng chú ý, số nợ xấu do khách hàng trả nợ trung bình khoảng 5.810 tỉ đồng/tháng, cao hơn 4.000 tỉ đồng so với kết quả trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực.

Lũy kế từ 2013 đến 3/2019, VAMC mua nợ xấu đạt 338.849 tỉ đồng dư nợ gốc nội bảng tương ứng với giá mua nợ là 307.567 tỉ đồng. Cùng với đó, VAMC đã mua nợ theo giá trị thị trường 46 khoản nợ với dư nợ gốc đạt 5.882 tỉ đồng và giá mua bán nợ đạt 5.960 tỉ đồng.

Cũng trong khoảng thời gian trên, VAMC đã phối hợp với các TCTD thu hồi nợ ước đạt 120.511,6 tỉ đồng. Đặc biệt từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực, kết quả thu hồi nợ của VAMC trong năm 2017, 2018 ước đạt 67.891 tỉ đồng, gần bằng 57% tổng giá trị thu hồi nợ lũy kế từ 2013 - 2018.

Trúc Minh