Nhà đất

Cotecland: Hàng loạt thương vụ chuyển nhượng vốn chậm công bố thông tin

20:52 | 07/10/2019

Chia sẻ

Cotecland vừa công bố hàng loạt thông tin về hoạt động chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng, trong đó có những quyết định đã được phê duyệt từ tháng 3.

Chiều ngày 7/10, CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC (Cotecland - Mã: CLG) vừa công bố hàng loạt thông tin về hoạt động nhận chuyển nhượng và chuyển nhượng vốn góp tại các đơn vị thành viên. Trong khi đó, các thương vụ này đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) từ hồi tháng 3, tháng 4.

Cụ thể, theo quyết định của HĐQT Cotecland vào ngày 31/3, Cotecland sẽ nhận chuyển nhượng toàn bộ giá trị các tài sản của Nhà máy gỗ Cotec Sài Gòn với giá hơn 7 tỉ đồng.

Tài sản nhận chuyển nhượng là toàn bộ giá trị các tài sản của Nhà máy gỗ Cotec Sài Gòn do CTCP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn đầu tư trên khu đất số 1624 tại Bình Dương.

Tiếp đó đến ngày 8/4, HĐQT Cotecland chấp thuận chuyển nhượng 750.000 cổ phần (cp) tại CTCP Du lịch và Đầu tư Xây dựng với giá 76.000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị chuyển nhượng 57 tỉ đồng. 

Không lâu sau đó vào ngày 19/4, HĐQT Cotecland phê duyệt việc chuyển nhượng công trình xây dựng gồm nhà xưởng, nhà kho và nhà bảo vệ tại khu công nghiệp Đồng An (Bình Dương) với giá 8 tỉ đồng.

Ngày 27/6, theo văn bản số 08/QĐ-HĐQT-COTECLAND, HĐQT Cotecland tiếp tục thông qua việc chuyển nhượng hơn 1 triệu cp tại CTCP Hằng Hà với tổng giá trị chuyển nhượng 10,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, một văn bản khác không xác định thời gian (số 09/QĐ-HĐQT-COTECLAND) cho thấy HĐQT Cotecland chấp thuận chuyển nhượng 525.000 cp tại CTCP Hằng Hà với tổng giá trị chuyển nhượng 5,25 tỉ đồng.

Các thương vụ chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng như trên đều được HĐQT giao cho ông Nguyễn Thế Thanh, Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành đàm phán và kí kết hợp đồng theo qui định.

Các thương vụ đã được thực hiện

Mặc dù Cotecland chưa công bố thông tin về kết quả của các thương vụ trên. Song, báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên 2019 của đơn vị này cho thấy các thương vụ đã được thực hiện.

Cụ thể, CTCP Đầu tư và Sản xuất Cotec Sài Gòn đã được Cotecland chuyển nhượng trong kì kế toán 6 tháng đầu năm 2019 với giá 18 tỉ đồng.

CLG-sai-gon

Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2019 của Cotecland

Liên quan đến khu công nghiệp Đồng An, BCTC cũng ghi nhận quyền thuê đất tại khu công nghiệp này đã được Cotecland chuyển nhượng cho CTCP Thương mại Sản xuất Xây dựng Hưng Thịnh vào ngày 8/5 với số tiền hơn 15 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Cotecland cũng ghi nhận 17,5 tỉ đồng phải thu ngắn hạn khách hàng khác tại CTCP Thương mại Sản xuất Xây dựng Hưng Thịnh.

CLG-doanh thu

Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2019 của Cotecland

Bên cạnh đó, công ty đã chuyển nhượng khoản đầu tư tại CTCP Hằng Hà trong kì với giá 15,75 tỉ đồng.

CLG-hang-Ha

Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2019 của Cotecland

Đáng chú ý, tại các đơn vị Cotecland nhận chuyển nhượng và chuyển nhượng đều có liên quan đến khoản phải thu các bên liên quan của Cotecland, được ghi nhận tại BCTC soát xét bán niên 2019.

Cụ thể, trong 179 tỉ đồng phải thu ngắn hạn khách hàng là các bên liên quan, tại CTCP Đầu tư và Sản xuất Sài Gòn chiếm 19 tỉ đồng, CTCP Du lịch và Đầu tư Xây dựng 150 triệu đồng, CTCP Hằng Hà hơn 26 tỉ đồng và CTCP Thương mại Sản xuất Xây dựng Hưng Thịnh 17,5 tỉ đồng.

Trong khi đó, BCTC của Cotecland cũng cho thấy toàn bộ các khoản phải thu các bên liên quan này đã được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay bổ sung vốn lưu động, thi công dự án Nhà dinh dưỡng Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Bình Định và Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An.

Tính đến ngày 30/6/2019, nợ phải trả của Cotecland gần chạm mốc 599 tỉ đồng, gấp gần 5 lần vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm. Trong đó, riêng tổng dư nợ vay chiếm hơn 33% nợ phải trả, tương đương gần 199 tỉ đồng và người mua trả tiền trước ngắn hạn chiếm 26%, tương đương 153 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong kì Cotecland thanh lí công ty con, công ty liên kết và đầu tư khác bị lỗ gần 73 tỉ đồng, được hạch toán vào chi phí tài chính.

CLG-chi-phi-tai-chinh

CLG-lien-doanh

CLG-lien-doanh-2

Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2019 của Cotecland

Nguyên Ngọc