Chứng khoán

Cổ phiếu tâm điểm ngày 29/11: NTL, TNG, HT1

21:29 | 28/11/2019

Chia sẻ

Nhận định kĩ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm NTL, TNG, HT1.

NTL – Kết thúc giai đoạn đi ngang

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Ngưỡng kháng cự ngắn hạn: 23,9

- Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn: 21,96

- Xu hướng ngắn hạn (5-10 ngày): Tăng

- Ngưỡng kháng cự trung hạn: 27,48

- Ngưỡng hỗ trợ trung hạn: 20,5

- Xu hướng trung hạn (1-3 tháng): Giảm 

Phân tích:

Mức Stock Rating của NTL ở mức 86 điểm cho thấy mức tăng trưởng của cổ phiếu này tích cực. Đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực với khối lượng giao dịch tăng 155% so với mức trung bình 20 phiên. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn được nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại với tỉ trọng thấp khi rủi ro thị trường vẫn còn cao.

ntl

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu NTL

TNG - Giảm giá

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật: 

- Ngưỡng kháng cự ngắn hạn: 15,77

- Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn: 14,43

- Xu hướng ngắn hạn (5-10 ngày): Tăng

- Ngưỡng kháng cự trung hạn: 17,55

- Ngưỡng hỗ trợ trung hạn: 12,71

- Xu hướng trung hạn (1-3 tháng): Giảm 

Phân tích:

Mức Stock Rating của TNG ở mức 60 điểm, trong đó sức mạnh giá chỉ ở mức 24 điểm cho nên mức tăng trưởng của cổ phiếu này là trung tính. Do đó, nhà đầu tư chưa nên xem xét mua mới với cổ phiếu này trong ngắn và trung hạn.

tng

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu TNG

HT1 - Tăng giá 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật: 

- Xu hướng hiện tại: Tích lũy ngắn hạn. 

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dương, MACD đang có dấu hiệu đảo. 

- Chỉ báo RSI: trung lập, xu hướng tăng. 

Phân tích:

HT1 đang nằm trong xu hướng hồi phục sau khi gần chạm ngưỡng đáy 14. Thanh khoản cổ phiếu đang có dấu hiệu tăng trở lại và vượt lên ngưỡng trung bình 20 phiên. Chỉ báo RSI đang ủng hộ xu hướng tăng giá tích cực trong khi chỉ báo MACD cho thấy dấu hiệu đảo chiều tích cực. 

Đường giá cổ phiếu chưa vượt lên dải mây Ichimoku, cho thấy động lực tăng giá trung hạn chưa hình thành. Như vậy, HT1 có thể kiểm tra lại ngưỡng kháng cự ngắn hạn 16 trong các phiên giao dịch tới.

ht1

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu HT1

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Ánh Hường